Sådan vedligeholder du din hjertestarter

Hold din hjertestarter driftklar

Din hjertestarter er et meget avanceret medico-udstyr, som skal være klar til at kunne redde liv, hvert minut døgnet, hele året. Derfor er det vigtigt at du sørger for at vedligeholde den hjertestarter du har ansvaret for. Når det er sagt, så er de fleste hjertestartere i dag meget servicevenlige og nemme at holde vedlige.

Nedenfor kan du læse nogle tips og råd til hvordan du sikrer dig at din hjertestarter eller hjertestarteren på din arbejdsplads, i jeres idrætsforening eller borgerforening altid er driftsklar.

 

Tips til vedligeholdelse af din hjertestarter

 1. Køb hos autoriseret forhandler. Sørg først og fremmest for at købe din hjertestarter hos en autoriseret hjertestarter-forhandler. På den måde sikrer du dig at det er en godkendt hjertestarter du investerer i, og at de reservedele du køber er originale. Hos den autoriserede forhandler kan du få professionelle faglige råd og vejledning om din hjertestarter. I dag er det fx muligt at købe en hjertestarter gennem visse supermarkeders webshop, kontorforsyninger m.v. hvor du risikerer ikke at kunne få den vejledning du har brug for – både i købssituationen og efterfølgende.
 2. Elektroder og batteri. Noter dig udløbsdato på hjertestarterens elektroder (pads) og batteriet og læg udskiftningsdato på disse reservedele ind i din kalender. Det kan være en fordel at tegne en serviceaftale med leverandøren som går ud på at du automatisk får fremsendt nye reservedele inden udløbsdatoen.På emballagen til elektroderne skal der stå en udløbsdato, og denne dato bør du overholde for at sikre optimal drift og overførsel af data fra patientens hjerte til hjertestarterens computer under genoplivning. Mht. batteriet skal du følge producentens anvisninger nøje. Nogle producenter oplyser på selve batteriet om udløbsdatoen, andre oplyser om produktionsdatoen. Her er det vigtigt at du sørger for at få oplyst præcist hvor lang tid den estimerede levetid på batteriet er. Er den fx 60 måneder på standby, bør du skifte batteriet senest 2-3 måneder før den estimerede udløbsdato.
 3. Udnævn en hjertestarter-ansvarlig. Det er en rigtig god idé at udnævne en person som har det daglige ansvar og opsyn med hjertestarteren.
  På en virksomhed kan det typisk være en fra arbejdsmiljøorganisationen, en facility-manager eller en leder. Denne person har ansvaret for at hjertestarteren er tilgængelig, hænger eller er placeret på et synligt sted, og at alt fungerer på hjertestarteren. Desuden har den hjertestarter-ansvarlige ansvaret for at overdrage tilsynet til en anden i tilfælde af at vedkommende ikke længere kan varetage opgaven.
 4. Udfør kontrol. Langt de fleste moderne hjertestartere er selvtestende. Dvs. at de ikke behøver at tilses af fagfolk for at konstatere om hjertestarteren er driftsklar. Hjertestarteren udfører typisk regelmæssige tests af elektronik, batteri og elektroder som kan være daglige eller ugentlige eller begge dele.
  Konstateres driftsforstyrrelser vil hjertestarteren – afhængig af producent og model – give visuelt og auditivt signal om at hjertestarteren kræver service.
  Ved fysisk at se til hjertestarteren fx hver anden uge, kan eventuelle driftsforstyrrelser hurtigt opdages og rettes.
 5. Dette skal du holde øje med. Konstater at hjertestarteren er på sin plads. Kontroller desuden at hjertestarterens elektroder er isat kontakten på hjertestarteren, at eventuelle symboler for batteri og elektroder ikke viser fejl. Er der signal for fejl, er der ofte en Informationsknap som ved tryk, informerer om hvad fejlen er. Ret fejlen øjeblikkeligt eller tag kontakt til leverandør. Du skal også sikre dig at der forefindes et førstehjælpskit med det nødvendige førstehjælpsudstyr (tøjsaks, barberskraber, mundmaske m.v.)
 6. Skift straks reservedelene. Når der kommer nye reservedele i form af elektroder eller batteri, udskift da straks disse dele og bortskaf de gamle. Hvis hjertestarteren har været i brug, skal elektroderne altid udskiftes. Mht. batteriet skal dette sjældent udskiftes (afhængig af producent og model) med mindre tidspunktet for anvendelse af hjertestarteren er tæt på den estimerede udløbsdato på batteri.
 7. Varmeskab til udendørs montering. Er jeres hjertestarter placeret udendørs eller i uopvarmede lokaler (fx på lager, fødevarevirksomhed eller lignende), skal den opbevares i et frostsikret hjertestarter-vægskab da batteriet ikke kan tåle temperaturer nær eller under frysepunktet.
  Et frostsikret vægskab er udstyret med et varmelegeme som typisk aktiveres omkring de 0 grader celcius og kan holde hjertestarteren driftsklar ned til ca. minus 20-25 grader celcius. Som med al anden teknik kan der selvfølgelig opstå strømsvigt eller fejl på varmelegemet, og derfor bør varmeskabets varmelegeme tjekkes mindst en gang om måneden i vintermåneden fra november til og med april. Helt konkret skal der tilses at varmelegemet afgiver varme.