Hjertestarter i Grundejerforening

Invester i hjertestarter i grundejerforening, andelsboligselskab og tilsvarende

Strategisk placerede hjertestartere i beboelsesområder kan redde liv!

Hjertestarter i grundejerforening er et vigtigt skridt i retning af at redde flere mennesker med hjertestop. I Danmark rammes hvert år ca. 3.500-4.000 personer af et hjertestop uden for hospital. Dvs. på gaden, under sport, på arbejdspladsen eller fx der hjemme.

Selv om vi er blevet meget bedre til at redde personer med akut hjertestop, er der stadig langt igen før vi er på linje med de lande vi normalt sammenligner os med. Status i 2016 er stadig at 88 % ikke overlever hvis de rammes af hjertestop.

Dette er der selvsagt mange årsager til, men en af disse er bl.a. at der ikke ydes førstehjælp inden for de første få minutter, hvilket er afgørende for overlevelse med god kvalitet. 

 

Chancen for overlevelse ved hjertestop falder med 10 % pr. minut

I dag ved man at når et menneske rammes af et akut hjertestop vil chancen for overlevelse aftage med ca. 10 % pr. minut fra hjertestoppet er indtruffet til det første stød fra en hjertestarter er afgivet.

Det er derfor absolut nødvendigt at der straks tilkaldes hjælp via 1-1-2 så professionelle ambulancereddere og akut-læge kan iværksætte avanceret genoplivning.

Men den gennemsnitlige ambulance-responstid i Danmark er ca. 10-12 minutter. Responstiden er den tid der går fra ambulancen er tilkaldt til den holder ude hos patienten. Manglende førstehjælp fra tilstedeværende inden for de første få minutter kan derfor få fatale konsekvenser.

Af den årsag bør Hjerte-Lunge-Redning (hjertemassage og kunstigt åndedræt) straks iværksættes.

Ved at give H-L-R ændres den negative kurve for overlevelse fra ca. 10 % pr. minut til omtrent det halve.

Men hjertemassage og kunstigt åndedræt starter IKKE noget hjerte der er ophørt med at pumpe – der vindes kun tid til en hjertestarter bliver fremskaffet og første stød kan afgives.

Er der ingen hjertestarter tilstede, vil de livreddende elektriske stød derfor først kunne afgives efter ambulancens ankomst.

Hjertestarter til udendørs placering

Mange arbejdspladser har investeret i hjertestarter – kun få private har gjort det samme!

 

På trods af at hele 77 % af alle hjertestop forekommer i hjemmet, er det på arbejdspladserne at de fleste hjertestartere er placeret. Tilmed er langt de fleste af disse hjertestartere desværre ikke tilgængelige for alarmcentralen efter lukketid samt i weekender og ferier.

Det betyder med andre ord at finder et hjertestop sted i private omgivelser fx om aftenen eller i weekenderne, vil den livsvigtige hjertestarter ofte først komme frem til den hjertestopramte sammen med læge eller ambulance.

Dette koster menneskeliv hvert eneste år.

Hjertestartere bør være tilgængelige døgnets 24 timer

… og bør opsættes i beboelsesområder

Skal vi for alvor øge antallet af overlevende efter hjertestop er det helt afgørende, at det bliver mere udbredt med hjertestarter i grundejerforening og tilsvarende. Altså at hjertestartere bliver tilgængelige for borgerne i deres nærområder.

Dette bør ske i kombination med at de enkelte borgere i området løbende bliver uddannet i basal genoplivning. Dvs. Hjerte-Lunge-Redning (hjertemassage og kunstigt åndedræt) og anvendelse af hjertestarter.

Derfor giver det god mening at fællesskaber som almennyttige boligforeninger, andelsboligforeninger, borger- og grundejerforeninger og lignende, går sammen og investerer i hjertestarter samt uddannelse i førstehjælp og anvendelsen af en hjertestarter.

 

Alle kan lære at anvende en hjertestarter

Mange hjertestartere er i dag så enkle og overskuelige, at selv børn og ældre mennesker nemt kan lære at betjene dem.

Samtidig er prisen på en godkendt hjertestarter faldet så drastisk over de sidste 5-10 år, at investeringen for en boligforening eller grundejerforening er ganske beskeden. 

Moderne hjertestartere er i dag tilmed servicefrie, og der skal derfor ikke budgetteres med eksternt tilsyn fra dyre servicefirmaer.

Kvaliteten på hjertestartere er generelt også blevet bedre, og der kan som udgangspunkt regnes med en holdbarhed på mere end 7-10 år. 

Tryk her og få mere info og IPAD SP1 pakkeløsning

Tjekliste ved køb af hjertestarter i grundejerforening, boligforening, m.v.

Ved indkøb til et privatområde med hjertestarter i en grundejerforening, boligforening, borgerforening eller tilsvarende er der flere ting der bør tages i betragtning.

Først og fremmest er beboersammensætningen ofte blandet, dvs. fra små børn til gamle mennesker. Hjertestarteren bør derfor nemt og ubesværet kunne anvendes til alle aldersgrupper.

Nedenfor er vist en tjekliste over vigtige punkter som bør indgå i overvejelserne ved køb af hjertestarter i et beboelsesområde.

TJEKLISTE:

  • Autoriseret leverandør: Det er en rigtig god idé at sikre sig at hjertestarteren købes gennem veletableret, autoriseret og fagprofessionelt firma. På den måde sikrer man sig løbende at kunne få svar på faglige relevante spørgsmål. Tjek evt. referencer og anbefalinger fra kunder. Den autoriserede forhandler er også garanti for originale reservedele (batteri og elektroder m.v.)
  • Overvågning af hjertestarter: Leverandøren skal kunne tilbyde at overvåge hjertestarteren gennem serviceaftale. Med en serviceaftale sikres at elektroder og batteri fremsendes i god tid inden udløbsdato.
  • Godkendt hjertestarter: Hjertestarteren skal være godkendt (CE-mærket, opfylde Sundhedsstyrelsens krav, have bestået diverse IP-ratings m.v.)
  • Nem betjening: Hjertestarteren skal kunne betjenes af alle. Selve hjertestarteren betjeningspanel m.v. skal derfor være nemt, overskueligt og tilgængeligt uden for mange illustrationer og anvisninger.
  • Skal kunne anvendes til børn: Når en hjertestarter anvendes til børn (1-8 år skal den støde med mindre energi. Typisk ligger energiudladningen på 150 og opefter ved stød til voksne, mens anbefalingerne er 50-70 ved stød til børn. Hjertestarteren skal derfor være udstyret med et ekstra sæt børneelektroder eller bedst, hjertestarteren skal kunne omstilles til børnetilstand uden skift af elektroder.
  • Tydelige verbale instruktioner: Instruktionerne fra hjertestarteren under et genoplivningsforsøg er vigtige. Derfor bør instruktionerne være tydelige og nemme at høre. En løsning hvor højttalernes lydniveau automatisk reguleres efter det aktuelle støj i det omgivende miljø, er ofte at foretrække.
  • Uddannelse i førstehjælp og hjertestarter: Uden uddannelse i brugen af hjertestarteren i kombination af Hjerte-Lunge-Redning er virkningen af hjertestarteren væsentligt reduceret. Leverandøren af hjertestarteren bør derfor også kunne tilbyde et kursus i førstehjælp og hjertestarter tilpasset målgruppen. Førstehjælpsinstruktøren bør desuden have en faglig baggrund som ambulanceredder, akut-læge eller tilsvarende.