Førstehjælp og hjertestarter

Førstehjælp ved hjertestop!

… sådan gør du hvis et menneske rammes af hjertestop

Ved et hjertestop er det vigtigt at handle hurtigt da tiden er en meget vigtig faktor for overlevelse. Blot få minutter uden ilt til hjernen øge risikoen for hjerneskade eller død.

Det er derfor altafgørende at genoplivning med Hjerte-Lunge-Redning påbegyndes indenfor ganske kort tid, efter at hjertestoppet er indtruffet.

Når du skal i gang med at genoplive er det vigtigt at fastslå, at du IKKE kan gøre noget forkert. Det værste du kan gøre er IKKE at gøre noget!

 

LÆR FØRSTEHJÆLP OG GENOPLIVNING MED HJERTESTARTER

Lær at redde liv med kursus i førstehjælp og genoplivning med hjertestarter!

KONTAKT OS NU PÅ TELEFON 20 20 88 60 | INFO@SUNDHEDSPARTNERDK.DK

Sådan genopliver du med Hjerte-Lunge-Redning

Uanset om du har været på kursus i førstehjælp, så er det vigtigt at du handler hurtigt, hvis du overværer at en person falder om, eller du finder en person som umiddelbart virker livløs.

FØLG DISSE TRIN:

 1. UNDERSØG FOR BEVIDSTHED: Forsøg at komme i kontakt med personen for at finde ud af om der er bevidsthed. Det gør du ved at: TALE OG RUSKE samt evt. smertepåvirke. Reagerer personen ikke på disse påvirkninger er vedkommende bevidstløs og dermed i livsfare.
 2. RÅB PÅ HJÆLP!: Er du alene, råb da højt og tydeligt på hjælp for at tilkalde dig opmærksomhed og få hjælp fra andre.
 3. UNDERSØG FOR HJERTESTOP: Fat om den bevidstløse persons pande/isse med din ene hånd og om hagen med den anden. Bøj nu hovedet forsigtigt tilbage til normal modstand. Læg dit øre ned til personens ansigt: SE-LYT-FØL (i 10 sekunder) for at konstatere om du kan høre normal vejrtrækning (12-20 almindelige vejrtrækninger i minuttet).
  a: Ved NORMAL vejrtrækning: Læg den bevidstløse i sideleje.
  b: Ved INGEN vejrtrækning, unormal vejrtrækning eller hvis du er i tvivl, så er der HJERTESTOP!
 4. ALARMER – 1-1-2: Er du stadig alene: Ring 1-1-2 og informer om at der er hjertestop! Brug helst 1-1-2 app´en!
 5. GIV HJERTE-LUNGE-REDNING: Gå straks i gang med at give H-L-R til hjælp når frem.
 6. SÅDAN GIVER DU H-L-R: Placer din ene håndrod på den nederste 1/3 af patientens brystben med fingrene vendende ud over siden på brystet. Placer din anden hånd oven på. Med strakte arme giver du nu rytmevis hjertemassage.
  a: Din hastighed skal være på ca. 100-120 kompressioner i minuttet.
  b: Brystkassen skal trykkes minimum 5 cm i dybden. Husk at lade brystkassen udvide sig helt mellem hver kompression (tryk)
  c: Giv nu 30 tryk og 2 indblæsninger 30:2. Kunstigt åndedræt gives gennem munden (hold for næsen med den ene hånd, og husk at hovedet skal være bøjet bagover til normal modstand).
  Kan du ikke finde ud af at give mund-til-mund eller af anden årsag ikke kan gennemføre dette, så giver du udelukkende hjertemassage uden pause.
 7. HJERTESTARTER: Er der hjertestarter til stede, skal du hente, starte og følge anvisningerne fra hjertestarteren INDEN du går i gang med at give H-L-R!
 8. HJÆLPER TIL STEDE: Er der kommet hjælper frem, informerer du om at der er hjertestop og at vedkommende skal ringe 1-1-2 og komme tilbage for at hjælpe dig.
 9. START H-L-R: Mens hjælper alarmerer går du straks i gang med at give Hjerte-Lunge-Redning til hjælperen kommer tilbage og kan hjælpe dig. Herefter hjælpes I ad med at give H-L-R til professionel hjælp når frem.OBS! er der hjertestarter til stede, skal hjælperen alarmere 1-1-2 og komme tilbage med hjertestarteren. Mens dette foregår skal du give Hjerte-Lunge-Redning. Når hjertestarteren er kommet frem, fortsætter den ene af jer med at give Hjerte-Lunge-Redning MENS den anden monterer hjertestarteren på patiens bryst. Følg herefter omhyggeligt hjertestarterens anvisninger.

Tilmeld dig selv og dine kollegaer til et kursus i førstehjælp og genoplivning med hjertestarter.

Med et kursus ca. hvert 2. til 3. år er du altid opdateret med den sidste nye viden om førstehjælp og hjertestarter. Dette kan redde liv!