Sundhed og trivsel

Hvad er en medarbejder-sundhedsprofil?

Medarbejder-sundhedsprofiler. Hvad indeholder de og hvordan udføres en sundhedsprofil?

Forebyggelse af sygdom er ikke kun et privat anliggende. Også arbejdspladsen har et ansvar for at dens medarbejdere trives og arbejder under forhold som ikke medvirker til nedslidning og en øget risiko for udvikling af forskellige livsstilssygdomme.

Af samme årsag tilbyder et stigende antal såvel offentlige som private arbejdspladser  deres medarbejdere regelmæssige sundhedstjek, som foretages på arbejdspladsen i arbejdstiden.

Dette er ikke kun til gavn for den enkelte medarbejder, det er også til stor gavn for virksomheden. Et fælles sundhedstjek på jobbet ender nemlig ofte ud i en afsluttende sundhedsrapport. Med sundhedsrapporten i hånden kan ledelsen efterfølgende målrette sin fremtidige sundhedsindsats så den giver mest valuta for de investerede penge.

Nedenfor kan du læse mere om hvad en sundhedsprofil på jobbet er.

 

En Sundhedsprofil er et frivilligt tilbud til medarbejderne

En sundhedsprofil er ganske enkelt et sundhedstjek eller en helbredsundersøgelse, som oftest foretages på den enkelte arbejdsplads.

Sundhedsprofilen anses på de fleste arbejdspladser som et tilbud fra arbejdsgiveren, hvor medarbejderen derfor frit kan vælge om han eller hun ønsker at deltage.

På langt de fleste arbejdspladser tager medarbejderne godt i mod tilbuddet, og i gennemsnit benytter ca. 70 % sig af et sådant tilbud.

Sundhedsprofiler er et skattefrit personalegode

Sundhedsprofilen er et skattefrit personalegode og derved er de omkostninger der er forbundet med afholdelsen også fradragsberettiget for arbejdsgiveren.

Kravet er at der ikke må stilles en egentlig diagnose i forbindelse med sundhedstjekket.

Hvad indeholder en medarbejder-sundhedsprofil?

Indholdet i en sundhedsprofil kan være meget forskelligt, og afhænger dels af de ønsker der er fra den enkelte kundes side, og dels den kapacitet/kompetencer leverandøren besidder.

Typisk kan der indgå følgende måling af fysiske og biologiske værdier i et sundhedstjek:

  • Blodtryk
  • Hæmoglobinværdi (tidligere benævnt blodprocent)
  • Blodsukker
  • BMI (BodyMassIndex)
  • Kolesterol
  • Taljemål
  • Kropsvægt
  • Body-age (kropsalder/biologisk alder)
  • Lungefunktionstest (spirometertest)
  • Fedtprocent

Desuden vil der ofte være en dialog om eksempelvis rygs- og motionsvaner.

Ved lidt større løsninger kan der forekomme spørgeskemaundersøgelse inden for alle KRAMS områderne (Kost-Rygning-Alkohol-Motion-Stress)

Hvem foretager udførelse af sundhedsprofiler?

Der findes mange privat virksomheder der udføres sundhedsprofiler. Nogle af disse er ganske små og har kun kapacitet til at udføre sundhedstjek på mindre arbejdspladser med relativ få medarbejdere. Andre leverandører besidder den kapacitet der kræves til fx at gennemføre sundhedstjek på mange hundrede medarbejdere over kort tid.

Hvilken faglig baggrund har personalet der udfører sundhedsprofilerne?

Det personale der udfører sundhedstjek han have mange forskellige sundhedsfaglige baggrunde. Men fælles for dem alle er at de foruden deres specifikke sundhedsfaglige uddannelse, bør have en tværfaglig sundhedsviden inden for områder som sundhed og forebyggelse, kost, motion m.v. (bl.a. KRAMS faktorerne).

Faglige baggrunde kan fx være bachelor i ernæring og sundhed, diætist, sygeplejerske, fysioterapeut, læge eller lignende.

Nogle leverandører anvender studerende inden for ovennævnte områder. Men det bør være en selvfølge at alle de sundhedskonsulenter som skal teste og vejlede virksomhedens medarbejdere har en færdigsluttet sundhedsfaglig uddannelse.

Lægefagligt ansvar ved udførelse af sundhedsprofiler

Et sundhedstjek skal altid være superviseret af en læge. Dvs. at der skal være en læge som har det lægefaglige ansvar dersom der foretages målinger som kræver afgivelse af blodprøver.

Dette er et krav fra Sundhedsstyrelsen.

Som kunde er det derfor en god idé at sikre sig at den leverandør som udfører sundhedsprofilerne også har en ansvarlig læge tilknyttet.

Hvad koster en medarbejder-sundhedsprofil?

Prisen på en medarbejder-sundhedsprofil varierer meget. Hos nogle leverandører er prisen pr. medarbejder meget høj, mens det er muligt at få den samme ydelse til en væsentlig lavere pris hos andre leverandører.

Tjek evt. anbefalinger og udtalelser fra den enkelte leverandørs tidligere kunder, så du sikrer dig at pris og kvalitet hænger sammen.