Betaling af hjertestarter-elektroder

… hvem betaler hjertestarter-elektroderne efter brug af hjertestarter?

Ved et hjertestop er det helt afgørende at der straks påbegyndes livreddende førstehjælp på stedet inden ambulancen ankommer. Livreddende førstehjælp består af det såkaldte Hjerte-Lunge-Redning som er hjertemassage i kombination med kunstigt åndedræt (mund til mund).

H-L-R kan i mindre grad erstatte hjertets cirkulation af blod med ilt og næring, men selve hjertemassagen kan ikke genstarte hjertet. Det kan kun elektrostød fra en hjertestarter (AED).

For at sikre optimale chancer for overlevelse med god kvalitet, er det vigtigt at der afgives stød til hjertet inden for ganske få minutter. Faktisk bør det første stød være afgivet inden der er gået 3-5 minutter fra hjertestoppets indtrædelse for at reducere risikoen for hjerneskade.

Et stigende antal hjertestartere er registreret i Hjertestarternetværket

I januar 2017 var der registreret ca. 13.000 hjertestartere i TrygFondens landsdækkende hjertestarternetværk. Hjertestarternetværkets formål er at gøre hjertestarterne tilgængelige for så mange som muligt, bl.a. alarmcentralen 1-1-2, når der opstå et hjertestop udenfor hospital.

Hver enkelt hjertestarter er registreret med adresse, åbningstider (på hvilke tidspunkter er hjertestarteren tilgængelig), den præcise placering på adressen samt evt. telefonnumre på kontaktpersoner på adressen hvor hjertestarteren er placeret.

Det kan fx være en lokal virksomhed, grundejerforening, hos den lokale købmand idrætsforening eller lignende. Disse kontaktpersoner kan evt. bringe hjertestarteren frem til en anden borger i nærheden der er ramt af hjertestop.

Når meldingen om et hjertestop indgår på 1-1-2 sender alarmcentralen straks ambulance – og i mange tilfælde også lægeambulance frem til stedet. Men med et stadigt stigende antal registrerede hjertestartere over hele landet, anvender alarmcentralen i stadig højere grad hjertestarternetværket for at afsøge området for tilgængelige hjertestartere.

Findes der en registreret hjertestarter inden for en relativ kort afstand af den hjertestopramte, vil alarmcentralen fx kontakte ejeren af hjertestarteren og anmode denne eller andre registrerede personer om at bringe hjertestarteren frem til den syge.

Meget ofte vil en privat hjertestarter kunne bringes frem til hjertestoppet før ambulancen – specielt i et område med store fysiske afstande.

Når hjertestarteren kommer hurtigt frem og bliver anvendt i genoplivningsforsøget inden ambulancens ankomst, øges chancen for overlevelse markant.

Derfor er det vigtigt med dette hjertestarternetværk.

 

 

Hvem betaler for brugen af en privat hjertestarter?

Elektroderne på en hjertestarter skal udskiftes efter en bestemt periode afhængig af producent, uanset om hjertestarteren har været anvendt eller ej.

Derimod skal hjertestarter-elektroderne ALTID udskiftes efter anvendelse i forbindelse med et genoplivningsforsøg.

Et nyt sæt hjertestarter-elektroder koster typisk mellem 500 og 2.000 kroner afhængig af producent og hjertestartermodel.

I forbindelse med brugen af disse private hjertestartere er der naturligt opstået diskussion om hvem der skal betale for elektroder når alarmcentralen har gjort brug af en privatejet hjertestarter. Dvs. i de tilfælde hvor hjertestarteren har været anvendt efter henvisning fra AMK-vagtcentralen (1-1-2 alarmcentralen)

Diskussionen opstod i forbindelse med at en borger på Djursland gentagne gange af alarmcentralen blev anmodet om at yde assistance ved hjertestop i nærområdet. Efter hvert genoplivningsforsøg stod ejeren af hjertestarteren tilbage med en omkostning til nye elektroder. Omkostninger som han ikke fandt rimeligt selv at skulle afholde udgifter til. Altså omkostninger han indirekte blev pålagt af det offentligt – nemlig regionen som alarmcentralen hører under.

Region Midtjylland afslog i første omgang at betale omkostningerne til nye elektroder efter borgeren havde henvendt sig og anmodet om kompensation.

Efter borgeren henvendte sig til medierne, bl.a. TV2 Østjylland, hvor problemet blev taget op, har regionerne sidenhen fælles besluttet sig til at ville afholde denne – for regionerne beskedne omkostning.

Det betyder nu at dersom en privat hjertestarter har været anvendt EFTER henvisning fra alarmcentralen (på anmodning fra alarmcentralen 1-1-2), kan ejeren af hjertestarteren få omkostningerne til nye elektroder refunderet. Læs her om regionernes betaling af hjertestarter-elektroder.

Dette sker dog ikke automatisk, men forudsætter at ejeren selv henvender sig til den enkelte regions præhospitale beredskab.

 

 

Den almindelige drift af hjertestarteren afholdes af ejeren

Regionerne afholder altså omkostningerne til nye elektroder dersom hjertestarteren har været anvendt efter henvisning fra 1-1-2, men IKKE hvis den anvendes fx internt på en arbejdsplads.

Det samme er gældende for den almindelige drift hvor elektroder og batteri skal udskiftes efter fastsatte intervaller afhængig af hjertestarterproducent og model. Denne omkostning hviler stadig på den enkelte private eller offentlige ejer af en hjertestarter.

I disse tilfælde skal ejeren enten købe hjertestarter-reservedele hos leverandøren fra gang til gang eller eksempelvis indgå en serviceaftale hvor elektroder og batteri fremsendes efter det aktuelle behov.

 

Tryk her og få mere info og IPAD SP1 pakkeløsning