Grillulykke og førstehjælp ved forbrændinger

Sådan giver du førstehjælp ved forbrændinger fx ved grillulykker

Det er endelig sommer og dermed også sæson for hygge med grille og bål. Men med familie og grillhygge i haven og i sommerhuset, stiger risikoen også betydeligt for ulykker med forbrændinger.

Langt de fleste brandsår er heldigvis ganske harmløse, men når kombinationen af uforsigtighed, grillkul, tændvæske og åben ild støder sammen, er risikoen for en alvorlig ulykke altid til stede.

De fleste af os ved det jo godt. Det bedste er hvis vi forebygge og tænker os godt om før vi begynder at tænde op i grillen. Ikke mindst, at vi sørger for at børn er i rigtig god afstand fra den åbne ild og varmen i de glohede kul.

Dernæst er det vigtigt at være opmærksom på at tændvæske aldrig må kommes på grillkul og briketter når disse er varme. Det er desuden en grundregel at benzin og andre letantændelige væsker ALDRIG må benyttes som tændvæske.

Uforsigtighed og tændvæske kan ende i en brandeksplosion som kan få alvorlige følger, og måske endda, dødelig udgang.

Gode sikkerhedsråd til grillsæsonen

 • Sørg for at grillen altid står på et stabilt ikke-brandbart underlag.
 • Placer grillen i en tilpas afstand fra brandbare materialer, og ALDRIG direkte op ad husmur, telte, campingvogne, træterasser og lignende.
 • Hold altid grillen konstant under observation
 • Hold børn på god afstand, og undgå at “grillmesteren” har løsthængende tøj på.
 • Sørg for altid at have slukningsmateriel inden for rækkevidde: brandtæppe, ildslukker og vand (tilsluttet haveslange og en spand med vand.
 • Anvend aldrig sprit, benzin, diesel og lignende til at antænde grillen. Brug udelukkende sprittabletter eller godkendt tændvæske. Bedst er en grilltænder hvor varmen opstår ved at der sættes ild til avispapir i bunden. Brug desuden stormtændstikker til at tænde op, og undgå at anvende lightere.
 • Hvis du evt. hygger på stranden med grillen, så tag den varme grill med, og kom den i en stålbeholder som er beregnet til formålet. Disse findes efterhånden på mange strande. Du må ALDRIG nedgrave grillen i sandet, da det holder på varmen og kan give alvorlige forbrændinger hvis nogen træder på den.
 • Hvis ulykken alligevel sker skal du benytte dig af følgende fremgangsmåde:
 1. STANDS ULYKKEN!: Få evt. den tilskadekomne trukket væk fra den brændende grill, men sørg for din egen og andres sikkerhed!
 2. SLUK ILDEN: Er der ild i den tilskadekomnes eller dennes tøj, skal personen øjeblikkeligt lægges ned så branden ikke får yderligere næring fra luften (ilt). Sluk straks ilden med vand eller ved at svøbe en jakke rundt om den tilskadekomne. Her er et brandtæppe absolut det bedste. Start fra hovedet og bevæg dig så ned langs kroppen så flammerne ikke rammer den tilskadekomnes hoved.
 3. NEDKØL DEN TILSKADEKOMNE: Påbegynd straks med at nedkøle den tilskadekomne. Dette gøres bedst med rindende, kuldslået vand (15-20 grader) fra en vandhane, en bruser – eller udendørs, en haveslange. En blomsterforstøver er desuden et rigtig godt valg, da du kan køle på det forbrændte område kontinuerligt uden personen samtidig bliver generelt nedkølet.
 4. TILKALD HJÆLP: Afhængig af omfang og skadens art (1., 2. eller 3. gradsforbrænding) tilkaldes ambulance på 1-1-2. Oplys at det drejer sig om en forbrænding. Har du ikke downloaded 1-1-2 app´en endnu, så er her en rigtig god lejlighed: Download 112app.
 5. FORTSÆT MED AT KØLE: Fortsæt med at holde det forbrændte område køligt med vand til ambulance når frem. Vær opmærksom på at du altid skal forebygge at den tilskadekomne bliver almen nedkølet! Specielt når det drejer sig om større brandsårsskader eller det er børn der er forbrændte, er risikoen for almen nedkøling forøget. Derfor: Køl udelukkende på de forbrændte områder. For at nedsætte risikoen for almen nedkøling, kan du evt. indpakke den tilskadekomne i tæpper på de områder der ikke er forbrændte. Du kan også benytte dig af et alu anti-shocktæppe som er det absolut bedste til formålet.
  Drejer det sig om mindre forbrændinger (1. og små 2. gradsforbrændinger) og der ikke umiddelbart er adgang til rindende vand, kan du evt. benytte dig af brandsårssalve / BurnGel. Ved mindre forbrændinger køler brandsårssalven lige så effektivt som vand, og er rigtig nem at medbringe fx på stranden, i kanoen, bilen eller campingvognen.
 6. FOREBYG SHOCK: Du forebygger shock ved at yde psykisk førstehjælp, standse eventuelle blødninger, smertedæmpe (nedkøling ved forbrænding), beskytte mod miljøet og skærme for nysgerrige.
 7. LÆR FØRSTEHJÆLP I TIDE! Førstehjælp skal læres i tide, og vedligeholdes mindst hvert 2-3 år. Er det mere end 3 år siden du sidst var på kursus, så skynd dig at tilmelde dig et kursus. Opfordr eventuelt din arbejdsplads til at tilbyde dig og dine kollegaer et kursus i førstehjælp og hjertestarter, så I – både på jobbet og der hjemme – er i stand til at redde liv.