Hvilken hjertestarter er bedst til børn?

Hvilken hjertestarter er den bedste hvis et barn får hjertestop?

Kan et barn rammes af hjertestop, og hvis, hvilken hjertestarter er bedst til børn? Først og fremmest er det vigtigt at fastslå, at et hjertestop kan ramme os alle – også børn og unge. Men naturligvis er det oftest voksne der bliver ramt af hjertestop. I alt rammes hver år ca. 3.500-4.000 her i Danmark af et hjertestop udenfor hospital.

Hvad er årsag til hjertestop hos børn?

Der er mange forskellige årsager til et hjertestop generelt. Det kan fx skyldes blodprop i hjertet, ulykke hvor kroppen udsættes for et voldsomt traume, drukneulykke, åndedrætsstop pga. fremmedlegeme i luftvejene, alvorligt blodtab, fejl i hjertets elektriske system etc.

Når børn (og unge) rammes af et hjertestop adskiller det sig ofte fra når voksne og – specielt ældre mennesker – får hjertestop.

Jo ældre man er når man bliver ramt af hjertestop, jo mere sandsynligt er det at det skyldes åreforfedtning og deraf blodpropdannelse, samt “slidt” hjerte generelt.

Når børn og unge rammes af hjertestop, skyldes det derimod primært ulykke, fremmedlegeme i luftvejene – eller et pludseligt svigt i hjertets elektriske system.

Uanset årsagen til hjertestoppet, så er det vigtigt at livreddende førstehjælp (hjertemassage og kunstigt åndedræt / Hjerte-Lunge-Redning) straks påbegyndes i kombination med afgivelse af stød fra en hjertestarter.

Ved hjertestop hos småbørn (mellem 0 og 1 år) anvendes ikke hjertestarter af lægfolk men udelukkende H-L-R.

Er barnet mellem 1 og 8 år anvendes både H-L-R og hjertestarter.

Hvilken hjertestarter er bedst til børn? Er spørgsmålet så. Det er sådan at organerne hos et barn mellem 1 og 8 år er mere skrøbelige end hos voksne. Derfor er de officielle anbefalinger at der stødes med mindre energi end hos voksne. Anbefalingerne ligger på mellem 50 og 70 KiloJoule til børn, hvor energien hos voksne ligger på 150+.

Rammes et barn af hjertestop, er det derfor vigtigt at der straks stødes med en hjertestarter, men at stødet er afpasset alderen.

Verdens første hjertestarter til børn

Ved hjertestop hos børn skal der altså anvendes børne-elektroder som afgiver stød på 50-70 KiloJoule. Hidtil har det derfor været nødvendigt med separate elektroder til hhv. børn og voksne, hvor en omskiftning mellem de 2 sæt elektroder skulle ske umiddelbart inden hjertestarteren anvendes. Dette er stadig tilfældet os langt de fleste hjertestartere i dag.

IPAD SP1 er verdens første hjertestarter som både kan anvendes til børn og voksne – uden omskiftning af elektroder. Det hele foregår blot ved brug af en switch-knap på forsiden af hjertestarteren, hvorefter der afgives stød med energi tilpasset børn.

Dette sparer uvurderlig tid når tiden er knap.

På andre hjertestartere kræves der 2 sæt elektroder og brug af vigtig tid inden hjertestarteren er klar til analyse og afgivelse af stød.

En anden risiko ved andre typer af hjertestartere er, at der måske slet ikke forefindes de nødvendige børne-elektroder.

Her skal der så i en kritisk situation foretages overvejelser om, og beslutning af evt. anvendelse af voksen-elektroder – og dermed afgivelse af stød med meget højere energi.

En afgørelse der vil være svær for mange almindelige førstehjælpere – og en situation de færreste ønsker at stå i.

Disse overvejelser undgår man helt med iPAD SP1 hjertestarteren.

Bl.a. af den årsag blev IPAD SP1 hjertestarteren af British Heart Foundation kåret som bedste hjertestarter på markedet.

Læs mere om iPAD SP1 hjertestarteren her