Førstehjælp og hjertestarter

Hvor skal hjertestarteren placeres?

Læs her om hvordan din hjertestarter bør placeres

Hvor skal hjertestarteren placeres? Et spørgsmål der ofte opstår når overvejelserne om indkøb af hjertestarter dukker op.

For at hjælpe dig med den vigtige beslutning, kan du her læse lidt om hjertestop, førstehjælp med Hjerte-Lunge-Redning, brug af hjertestarter samt chancen for overlevelse i forhold til hurtig indsats.

Chancen for at overleve et hjertestop stiger markant ved hurtig indsats

Chancen for at overleve et hjertestop uden for hospital stiger markant hvis der inden for få minutter påbegyndes livreddende førstehjælp med Hjerte-Lunge-Redning og anvendelse af en hjertestarter.

Eksempelvis er der registreret overlevelse på hele 77 % uden mén ved anvendelse af hjertestarter inden for 3 minutter efter hjertestop.

For at dette kan lade sig gøre, er det vigtigt at hjertestarteren er umiddelbar inden for rækkevidde, og der samtidig er personer i nærheden som er i stand til at betjene den i kombination med Hjerte-Lunge-Redning.  

Antallet af hjertestartere i Danmark er steget markant!

I Danmark må alle anvende en hjertestarter i tilfælde af hjertestop. Dette sammen med den relative lave anskaffelsespris har betydet at udbredelsen af hjertestartere – specielt over de sidste 4-6 år – er steget markant.

TrygFondens offentligt tilgængelige hjertestarter-netværk har i dag omkring 12.000 hjertestartere registreret (2015), og tallet er stadig stigende.

I netværket er hver enkelt tilmeldte hjertestarter registreret med informationer om den enkelte hjertestarters placering samt tidspunkter hvor hjertestarteren er tilgængelig.

Hermed åbnes muligheden for at hjertestartere i højere grad kan anvendes nødstilfælde, og derved at flere personer kan overleve deres hjertestop.

De fleste hjertestartere er ikke tilgængelige efter kl. 17!

I Danmark er vurderingen at der i alt er solgt ca. 25.-30.000 hjertestartere. Heraf er altså kun ca. 12.000 registrerede i hjertestarter-netværket.

Langt de fleste af disse registrerede hjertestartere er købt og betalt af private og offentlige arbejdspladser, og dermed i “privat” eje. Samtidig er langt de fleste hertestartere placeret indenfor i bygningerne, hvor de indgår i arbejdspladsens førstehjælpsberedskab ved hjertestop.

Den indendørs placering betyder desværre, at et flertal af de registrerede hjertestartere derfor kun i ringe grad er tilgængelige for offentligheden efter arbejdstids ophør.

Med andre ord er hjertestarteren låst inde efter klokken 17, samt i weekender, på helligdage og i ferieperioder.

Det betyder at tilgængeligheden af hjertestartere for befolkningen er ganske lille, og at chancen for at en hjertestarter bliver anvendt ved et hjertestop uden for hospital efter klokken 17 er tilsvarende lav.

Det bekræftes af studier som viser, at der ved hjertestop i 2011 kun blev anvendt hjertestartere i 2,5 % af tilfældene, inden ambulancen nåede frem.

Chancen for overlevelse ved hjertestop falder med 10 % pr. minut!

Ved hjertestop falder chancen for overlevelse dramatisk med ca. 10 % pr. minut fra hjertet er ophørt med at pumpe, til første stød fra en hjertestarter er afgivet.

Jo hurtigere der påbegyndes Hjerte-Lunge-Redning (hjertemassage og kunstigt åndedræt) og afgives stød fra en hjertestarter, jo større er chancen for overlevelse.

Ved hjerte-Lunge-Redning med god kvalitet vindes der kostbar tid, hvor den negative kurve for overlevelse ændres fra de ca. 10 % til ca. 4-5 %.

Men det er kun en hjertestarter der kan få hjertet til at pumpe igen. Den egentlige genoplivning er derfor afhængig af, at en hjertestarter tilvejebringes inden for ganske få minutter. 

Hjertestartere bør være tilgængelige døgnets 24 timer

Det er altså hjertestarteren der redder liv, mens hjertemassagen vinder tid. Det er derfor vigtigt at hjertestarterne for det første er tilgængelige for alle, døgnets 24 timer. Samt – at befolkningen i øvrigt er uddannet i førstehjælp og hjertestarter.

Hvis hjertestartere derfor i højere grad skal indgå i genoplivningen ved hjertestop udenfor hospital, og hermed for alvor skal gøre en forskel i årene fremover, er det vigtigt at hjertestartere placeres udenfor – og på strategiske steder i landet.

Det vil sige at hjertestartere primært skal placeres i tætbefolkede områder, hvor der er størst risiko for forekomst af hjertestop. Men også i områder hvor der er langt til en ambulance, bør der investeres i hjertestartere.

Hjertestartere bør derfor bl.a. placeres tilgængelige døgnets 24 timer på områder hvor der traditionelt færdes mange mennesker. Det er bl.a. lufthavne, på færgeterminaler og togstationer samt på centrale busstationer og lignende. Desuden bør hjertestartere være tilgængelige i indkøbscentre, idrætshaller m.v. samt ved arrangementer hvor mange mennesker er forsamlet (idrætsstævner, koncerter og lignende)

Men hjertestop kan opstå alle steder, og alle kan blive ramt. Virksomheder – såvel private som offentlige – bør derfor overveje at placere deres hjertestarter uden for på bygningerne i stedet for indendørs når de investerer i hjertestarter.

Hermed giver de andre i andre i lokalsamfundet mulighed for at kunne benytte sig af en hjertestarter i tilfælde af et hjertestop.

På samme måde bør virksomheder, institutioner m.v. som allerede har hjertestarter placeret inden for, overveje at få deres hjertestarter gjort tilgængelig døgnet rundt.

Det eneste der kræves er et hjertestartervægskab som bl.a. er udstyret med et varmelegeme og udført i et vejr- og miljøbestandigt materiale.

Varmelegemet sikrer hjertestarterens drift ned til ca. 20-25 minusgrader.

Hjertestartere hører hjemme hvor du bor

Hvor skal hjertestarteren placeres? På arbejdspladserne, offentlige steder eller fx i beboelseskvarterer?

Selv om de fleste hjertestartere er placeret på arbejdspladser og på offentlige steder, så forekommer de fleste hjertestop i private hjem (73,3 %), mens 27,7 % sker på offentligt tilgængelige steder som fx på arbejdspladsen, indkøbscentre, idrætshaller, lufthavne, på gaden m.v.

Det betyder med andre ord at risikoen for at blive ramt af et hjertestop er størst mens vi opholder os inden for hjemmets 4 vægge.

I bestræbelserne på at få flere til at overleve deres hjertestop, vil det derfor være oplagt at satse på en øget tilgang af hjertestartere i boligkvarterer (parcelhuskvarterer, andelsboligforeninger, socialt boligbyggeri samt i sommerhusområder. Altså steder hvor mange mennesker naturligt opholder sig efter arbejdstids ophør.

Herved gøres hjertestarterne tilgængelige for bl.a. kvarterets beboere døgnets 24 timer, året rundt. Samtidig vil hjertestarterne kunne indgå i alarmcentralens beredskab gennem TrygFondens landsdækkende hjertestarter-netværk på hjertestarter.dk. Altså tiltag som vil kunne medvirke til at øge antallet af overlevende efter et hjertestop markant.