Hvilken hjertestarter er bedst?

Hvilken hjertestarter er bedst i det miljø den skal anvendes?

Hvilken hjertestarter er bedst? Først og fremmest kan man konstatere, at der finde et ualmindeligt stort antal medico-producenter over hele verden.

Mange af disse producenter er også hjertestarterproducenter.

En del af producenterne har desuden flere hjertestartermodeller i deres produktlinje – nogle endda mange.

Hjertestartere produceres til forskellige målgrupper, fx det præhospitale område, samt til sygehus-/hospitalssektoren. Præhospitalsområdet er eksempelvis ambulancevæsener samt privatsektoren hvor hjertestartere i stigende grad sælges til private og offentlige arbejdspladser, organisationer m.v. såvel som til privatpersoner (fx borgerforeninger, grundejerforeninger etc.).

Spørgsmålet er så, hvilken hjertestarter er bedst blandt de mange hjertestartere der i dag findes på markedet – ikke mindst her i Danmark.

Som udgangspunkt er det vigtigt at det grundlæggende er i orden. Dvs. at hjertestarteren skal leve op til gældende offentlige krav til godkendelser her i Danmark.

Det er eksempelvis en selvfølge at hjertestarteren skal være CE-mærket. Desuden bør IP-certificeringen være så høj som muligt. Den højeste IP-certificering generelt er IP68, mens den for hjertestartere er IP55.

Hjertestarteren bør også være chok-testet (robusthed over for stød og slag), så den er funktionsdygtig også selv om den under genoplivningen udsættes for hårdhændet behandling ved fx at blive tabt under transport frem til den hjertestopramte.

Nedenfor kan du læse mere om de enkelte test, certificeringer og godkendelser. Ikke mindst kan du få informationer om markedets nyeste generation af hjertestartere, iPAD SP1.

IPAD SP1 har alle godkendelser, højeste IP-certificeringer m.v., og er bl.a. anbefalet af British Heart Foundation samt det engelske ambulancevæsen.

IPAD SP1 hjertestarteren er godkendt og har højeste IP-certificering

IPAD SP1 er den nyeste generation af hjertestartere på markedet, og verdens første hjertestarter til både børn og voksne.

Fælles for alle hjertestartere – uanset mærke/producent og model – er at de skal kunne analysere hjertet (foretage en EKG) og afgive stød til hjertet ved hjertestop. Det kan alle hjertestartere naturligvis.

Men en hjertestarter er meget mere end disse 2 obligatoriske funktioner.

Under et hjertestop vil der næsten altid opstå en vis form for uoverskuelighed og tidspres. Det er derfor mindst lige så vigtigt, at hjertestarteren er nem at betjene, har overskuelige visuelle informationer og klare, tydelige verbale instruktioner.

Hjertestarteren skal desuden være produceret på en måde, så den kan modstå stød, slag, fugt og andre påvirkninger fra det eksterne miljø den anvendes og opbevares i.

Som nyeste generation af hjertestarter opfylder IPAD SP1 alle disse basale krav. Men foruden dette så har SP1 en lang række funktioner der gør den til det absolut bedste valg i langt de fleste situationer.

Eksempelvis har iPAD SP1 hjertestarteren:

Støjfølsom højttaler: IPAD SP1 er udstyret med en støjfølsom højttaler som automatisk justerer de verbale instruktioner til førstehjælperen, efter det omgivende miljø. Er der støj og tumult, vil lyden i højttalerne automatisk blive skruet op, så instruktionerne er nemme at følge for førstehjælperne.

Højttalerne kan afgive lyd med helt op til 90 db. Dette betyder at den kan anvendes i alle former for støjende miljøer, fx produktion, lager og transport, offentlige tilgængelige steder som eksempelvis idrætshaller, indkøbscentre, fitnesscentre, skole- og uddannelsesinstitutioner etc.

At instruktionerne er tydelige, betyder alt under en genoplivning.

Både til børn og voksne: Som verdens første, kan IPAD SP1 desuden anvendes direkte på børn (1-8 år) uden omskiftning af elektroder, i modsætning til andre hjertestartere.

Det eneste der kræves er at switch-knappen på forsiden af hjertestarteren, skydes mod børnetilstand.

Herefter er den energi der afgives til hjertet modificeret til børn.

På andre hjertestartere skal der omskiftes elektroder fra voksen-pads til børne-pads. Børneknappen på IPAD SP1 sparer derfor tid når tiden er knap.

Højeste IP-certificering: IPAD SP1 har den højeste IP-certificering, IP55, mod støv og fugt, og kan derfor anvendes i alle miljøer.

Kan anvendes ved både lave og høje temperaturer: IPAD SP1 er desuden funktionsdygtig ved temperaturer fra 0 til +46 grader. Ved standby vil den kunne tåle temperaturer fra 0 grader til +60 grader uden at miste sin kapacitet.

Ved temperaturer under 0 grader skal hjertestarteren opbevares i et frostsikret (varme)skab.

Kan tåle slag og stød: IPAD SP1 er vibrations- og choktestet efter de strengeste amerikanske militære standarder “MIL-STD-810G”.

Anbefalet af professionelle ambulancereddere: IPAD hjertestartere er anbefalet af ambulancereddere, og i UK anvender de professionelle ambulanceselskaber IPAD hjertestartere som standard i alle ambulancer.

Kåret som bedste hjertestarter på markedet: British Heart Foundation har kåret IPAD SP1 til bedste hjertestarter på markedet i en test mod utallige andre hjertestartere.

Godkendt af Sundhedsstyrelsen og Trygfonden: IPAD SP1 er godkendt af både Sundhedsstyrelse og Trygfondens hjertestarternetværk. Det vil sige at du bl.a. kan registrere din iPAD SP1 hjertestarter i netværket, så den kan medvirke til at redde endnu flere mennesker.

 

Der er derfor mange fordele – og gode grunde til at investere i en IPAD hjertestarter.

Hvilken hjertestarter er bedst?

Alle hjertestartere skal gennemgå en lang række tests for at blive godkendt. Bl.a. skal hjertestarteren være IP-certificeret.

IP er betegnelsen for “Ingress Protection” også betegnet International Protection.

Dette er en international kode, hvor standarden beskriver hvor effektivt din hjertestarter er beskyttet mod indtrængen (ingress) af partikler fra det omgivende miljø – eksempelvis støv og andre mikroobjekter samt mod flydende væsker.

IP-koden består af forkoden “IP” samt 2 efterfølgende tal. Første tal er beskyttelsesniveauet for støv m.v. (faste objekter), mens det andet tal fortæller dig om hvor effektivt din hjertestarter er beskyttet mod flydende væsker (fugt samt direkte vandstråle).

Den højeste IP ration for hjertestartere er IP55.

Foruden IP-certificeringen skal hjertestartere solgt i Danmark (og EU) være CE-mærket.

CE står for “Communautés Européennes”, og mærket viser at produktet – her hjertestarteren – er fremstillet i overensstemmelse med de gældende EU-direktiver.

Når hjertestarteren er CE-mærket betyder det at hjertestarteren må sælges lovligt overalt i det indre market (EU). Dvs. de lande der er omfattet af EØS-aftalen.

En hjertestarter solgt her i Danmark skal altså være CE-mærket, mens IP-certificeringen fortæller dig hvor modstandsdygtig din hjertestarter er overfor det eksterne miljø – og derved hvor funktionsdygtig den er når dus skal anvende den.

Hjertestartere bør også være testet mod stød og slag (choktest), så hjertestarteren kan tåle at blive tabt fra almindelig transporthøjde.

Her anvendes amerikanske standarder (MIL-STD-810G) som er udviklet af det amerikanske militær, til at teste dets udstyr.

MIL-STD-810G er en række tests som er udviklet af USAs militær for at teste grænser for dets udstyr under forskellige konditioner, hvor det er forudset til at blive anvendt (miljø) og transporteret (chok).

MIL-Spec-Certificeringen betyder IKKE at enheden skal kunne modstå kampfeltforhold (skulle kunne anvendes i decideret kamp, på frontlinjen eller på tilsvarende øvelser. I disse tilfælde designes materiellet anderledes med langt større krav.

MIL-STD-810G droptest anvendes til at teste enhedens – her hjertestarterens – modstandsdygtighed over for stød på alle enhedens sider (forside, bagside, kanter og hjørner).

Andre offentlige godkendelser og anbefalinger af hjertestartere

Når hjertestarteren opfylder IP-certificeringen og er CE-mærket kan hjertestarteren sælges og anvendes i Danmark.

Men i Danmark bør hjertestarteren desuden være godkendt af hhv. Trygfonden og Sundhedsstyrelsen. For eksempelvis at blive registreret i  det nationale hjertestarter-netværk (som er Trygfondens netværk), skal hjertestarteren være godkendt af disse 2, hhv. private og offentlige instanser.

 

Andre anbefalinger af hjertestartere

Det er altid en fordel hvis en hjertestarter anvendes af et officielt ambulanceberedskab. Dette fortæller om hvorvidt hjertestarteren er nem at betjene, er driftssikker og kan levere kvalitative informationer om patientens tilstand – før afgivelse af stød, under genoplivningen samt efterfølgende (EKG: ElektroKardioGram). På samme måde fortæller det om hvor nemt det er at udlæse data fra hjertestarteren.

 

Hjertestarter bedst i test

En anden fordel er det også hvis eksempelvis interesseorganisationer inden for området har testet hjertestarteren op mod andre hjertestartere, og bedømt den blandt de bedste i testen.

I disse tilfælde går testen ofte ud på hvor nem hjertestarteren er at betjene – også for folk der måske ikke er uddannet i brugen af hjertestarter, de verbale instruktioners tydelighed, økonomi ved indkøb samt vedligeholdelse samt ovennævnte IP-certificeringer m.v.