Hvordan slipper man af med svimmelhed?

Hvad er årsagen, og hvordan slipper man af med svimmelhed?

Hvordan slipper man af med svimmelhed? For at give et præcist svar på dette, så er det først og fremmest vigtigt at finde ud af hvad svimmelhed er, og hvad der er den bagved liggende årsag.

Svimmelhed kan defineres som en følelse af ubalance – enten ved at personen føler selv at være ude af balance eller at omgivelserne bevæger sig.

Svimmelhed kan skyldes mange forskellige årsager. Fx problemer med synet, ørerne eller måske skader på nervesystemet.

Disse symptomer kan enten være kortvarige eller måske mere eller mindre kroniske, dvs. gennem mange uger eller endnu længere.

Men også medicin, alkohol, narkotiske stoffer og lignende kan give svimmelhed. En ofte overset årsag hos den praktiserende læge, er den muskelrelaterede svimmelhed.

Forskellige årsager til svimmelhed

Svimmelhed kan skyldes forskellige årsager og behandlingen er derfor meget forskellig. Hvordan slipper man af med svimmelhed kræver derfor en grundig undersøgelse foretaget af læge eller anden specialist.

Nedenfor kan du se nogle eksempler på årsager til svimmelhed.

  • VIRUSINFEKTION PÅ BALANCENERVEN: Denne årsag er der faktisk ingen bevis på eksisterer. Alligevel får patienter ofte stillet denne diagnose hos lægen. Baggrunden for at stille diagnosen kan være mange, men stilles nok ofte når lægen ikke umiddelbart har en idé om årsagen, og synes at skylde patienten en forklaring.
  • PSYKISKE ÅRSAGER: Ved psykiske årsager – eksempelvis stress – opleves svimmelheden ofte i kombination med andre symptomer. Nogle af disse symptomer kan fx være generel utilpashed, manglende energi og slaphed i hele kroppen.
  • SVIMMELHED FORÅRSAGET AF BEVÆGELSE ELLER KROPSSTILLING: En hurtig bevægelse eller en bestemt kropsposition kan hos nogle medføre svimmelhed. Det kan både udløses af lavt blodtryk eller fx ved problemer med det indre øres balanceorganer.
  • SVIMMELHED PGA. KRONISKE SYGDOMME: Flere forskellige kroniske sygdomme kan medføre generel eller periodevis svimmelhed. Eksempler er dårligt reguleret blodsukker hos diabetespatienter, uregelmæssig hjerterytme, sclerose m.fl.
  • MUSKELRELATERET SVIMMELHED: Spændt nakkemuskulatur fx forårsaget af akut traume som ved whiplash/piskesmæld eller pga. uhensigtsmæssigt arbejde med ensformigt og statisk muskelarbejde

FÅ HJÆLP TIL MUSKELRELATERET SVIMMELHED

På Sundhedspartnerdks Sundhedscenter i Aarhus har vi mange års erfaring i behandling af spændingsrelateret svimmelhed og kvalme, og rigtig gode resultater.

Skal vi også hjælpe dig?

Kontakt os på telefon 20 20 88 60 | info@sundhedspartnerdk.dk

Muskelrelateret svimmelhed

Hvordan slipper man af med svimmelhed? Ja, det kommer helt an på de bagvedliggende årsager. Og årsagen er ikke altid nem at finde frem til. Der kan som nævnt være mange forskellige årsager til at man oplever svimmelhed.

Nogle af disse årsager kan være ganske alvorlige – fx en svulst i hjernen, men oftest skyldes svimmelhed “blot” en overbelastning af nogle helt bestemte muskler i nakkeområdet.

 

Hvad sker der i musklen når den overbelastes?

Når en muskel overbelastes – enten det skyldes et akut traume som eksempelvis ved piskesmæld/whiplash, eller gennem længere tids uhensigtsmæssig brug af muskulaturen, opstår der øget spænding i en del af en muskel eller måske i hele musklen.

I nogle tilfælde kan et større område med flere muskler – fx i nakke/skulder – være involveret. Dette er ofte tilfældet hvis uro, smerter og ubehag i en muskel ignoreres over længere tid.

Overbelastet og spændt muskulatur har generelt en ringere blodcirkulation. Dette skyldes helt grundlæggende at den spændte muskel gennem det øgede tryk, lukker af for/hæmmer blodforsyningen. Konsekvensen bliver at ilttilførslen til musklen reduceres. Musklen tvinges nu til at omsætte energi (forbrænde) gennem det man kalder anaerobe processer. Det vil sige forbrænding med lidt eller ingen ilt.

Ved denne form for forbrænding dannes der flere affaldsstoffer – fuldstændig som ved enhver anden forbrænding med lavt indhold af ilt. Der vil nu opleves begyndende smerter pga. de ophobede affaldsstoffer i musklen.

Smerter i musklen registreres øjeblikkeligt at følenerver i de berørte muskelfibre, som via nervetråde sender besked til centralnervesystemet om tilstanden i musklen.

I centralnervesystemet svares igen med ordrer – via motoriske nervesignaler – om at musklen skal trække sig sammen. Dette sker reflektorisk for at musklen kan forsvare sig selv mod yderligere overbelastning. Dette forsvarssystem er ganske effektivt på kort sigt. Men hvis tilstanden er vedvarende startes en negativ spiral som langsomt med sikkert forværrer situationen.

Musklen bliver nu øm, hård og ueftergivelig, for til sidst at blive smertefuld og med nedsat funktion.

Men smerte i musklerne har en tendens til at sprede sig til omliggende muskler. Hermed er det ikke længere kun den overbelastede muskel der er smertefuld og har nedsat funktion. Et helt område som fx i nakke og skulderområder kan være helt låst med mange smerter.

I nogle tilfælde medfører overbelastet muskulatur også andre symptomer som eksempelvis sovende fingre, ondt i led, tunge arme, synsforstyrrelser, hovedpine, kvalme og svimmelhed. Alt afhængig af hvilke muskler som er påvirkede.

Altså symptomer som ikke nødvendigvis umiddelbart står i direkte forbindelse med den eller de overbelastede muskler.

Hvis ikke man er bevidst om disse smertemønstre eller andre former for overførte symptomer, så vil det for rigtig mange – også den praktiserende læge – være endog meget svært at udrede.

 

Musklen levator Scapulae giver bl.a. svimmelhed

En af disse muskler som ofte giver problemer med overførte smerter og bl.a. kvalme og svimmelhed er musklen “levator scapulae”.

Levator er det latinske navn for at løfte/hæve, mens scapula er skulderbladet. Musklen er altså en skulder(blads)løfter.

Under ensformigt og statisk arbejde som fx pc-arbejde, produktionsarbejde, arbejde på laboratorie etc., vil skuldrene ofte være hævede en smule. Dette gælder især hos den enkelte medarbejder som ikke har modtaget ergonomisk vejledning så arbejdspladsen er indrettet optimalt.

Men selv ved en korrekt indrettet arbejdsplads er risikoen betydelig for at denne muskel bliver overbelastet ved mange timers ensformigt arbejde.

Typiske smertemønstre ved overbelastning af m. levator scapulae er lokale skærende smerter ved tilhæftning af musklen på skulderbladet.

Disse smerter forværres ofte om natten eller når man holder fri.

Men musklen medfører ofte også hovedpine i tinding og pandeområdet, kvalme og svimmelhed. I nogle tilfælde er disse svimmelhedssymptomer så markante, at den berørte ikke er i stand til at passe et normalt arbejde.

Søger man læge med disse symptomer, vil mange læger straks tænke mere alvorlige sygdomme og lidelser ind som mulige årsager. Og det er selvfølgelig vigtigt at disse efter grundige undersøgelser kan udelukkes.

Findes der ikke nogle umiddelbart foreliggende årsager til lidelsen, vil mange læger ikke kunne hjælpe mere, men blot håbe på at det holder af sig selv.

I mens må patienten fortsat lide med svimmelhed og andre gener som følge af den overbelastede muskel.

Fysiurgisk massage kan afhjælpe svimmelhed

Hvordan slipper man af med svimmelhed? Heldigvis forholder det sig sådan, at en præcis medicinsk fysiurgisk massage ofte kan afhjælpe eller helt fjerne både den spændingsrelaterede tinding- og pandehovedpine, kvalme og svimmelhed.

Behandlingen går ud på først at klarlægge årsagen ved en grundig snak med den svimmelhedsplagede.

Vejledning i indstilling af bord, stol, skærm og tastatur/mus hos kontoransatte, bør også i et eller andet omfang indgå i behandlingen, således at risikoen for fremtidige gener reduceres.

Herefter bør der foretages passive og aktive funktionsundersøgelser hvor alle muskler i ryg, nakke og skuldre gennemgås.

Den specifikke massage bør have sit udgangspunkt i den muskel som forårsagede lidelsen (m. levator scapulae), men andre muskler i området bør også behandles samtidig.

Et behandlingsmønster er ofte 2-3 behandlinger inden for 1-1½ uge. I perioden mellem de enkelte behandlinger bør klienten udføre forskellige muskelpumpeøvelser. Dette er vigtigt for at aktivere blodcirkulationen i musklerne i området.

Ved at udføre disse øvelser dagligt, vil virkningen af den behandling der er givet, holde til næste behandling. Herved vil hele forløbet have en lang sammenhængende virkning i stedet for enkelte separate behandlinger.

Selve behandlingen består af fysiurgisk massage, triggerpunktsterapi samt forskellige strækteknikker. Samt – ikke mindst – egen behandling gennem ovennævnte daglige muskelpumpeøvelser m.v.

 

HVOR MANGE BEHANDLINGER ER NØDVENDIG?

Hvordan slipper man af med sin svimmelhed – hvor mange behandlinger er nødvendig?

Antallet af behandlinger er meget forskelligt fra den enkelte person til den anden. Men behandlingerne trappes gradvist ned sådan at tidsperioden mellem hver enkelt behandling øges fra gang til gang.

Målet må være at klienten er symptomfri og at behandleren langsomt slipper sin klient.

Når lidelsen er forsvundet, er det en god idé at fortsætte med forebyggende behandlinger fx hver 5. til 6. uge, eller med længere tidsinterval afhængig af situationen.

Lider du af svimmelhed?

På Sundhedspartnerdks klinik for fysiurgisk massage i Aarhus Nord, har vi flere årtiers erfaring med behandling er muskulære lidelser i bevægeapparatet.

Vi har behandlet og fjernet spændingsrelateret svimmelhed (samt hovedpine i tinding- og pandeområdet og kvalme) hos hundredvis af plagede fra hele Danmark gennem årene.

Lider du af ovennævnte symptomer og ofte har overvejet “hvordan slipper man af med svimmelhed, hovedpine eller muskelsmerter”, så kan vi med stor sandsynlighed hjælpe dig.

Kontakt os nu på telefon 20 20 88 60 eller på mail info@sundhedspartnerdk.dk og bestil tid til behandling.