Sport og velværeSundhed og trivsel

Hvad er fysiurgisk massage?

Hvad er fysiurgisk massage og hvordan virker den?

Professionel fysiurgisk massage er i langt de fleste tilfælde en yderst effektiv måde at behandle forskellige muskulære lidelser i bevægeapparatet. I vores klinik for fysiurgisk massage i Aarhus afhjælper vi eksempelvis personer med overbelastning i muskler og bindevæv (sener, muskelhinder og ledbånd). Dette kunne fx være forårsaget af pludselige traumer, statisk ensformigt arbejde foran en computer, forkerte/tunge løft,  idrætsskader etc.

Undersøgelser har desuden vist at fysiurgisk massage er den mest effektive behandling ved hovedpine udløst muskulært. Dvs. det der normalt kendes som spændingshovedpine.

Hvad betyder “fysiurgisk massage”

Hvad er fysiurgisk massage egentlig?

Fysiurgisk massage er afledt af ordet fysiurgi. Ved fysiurgi forstås det “at behandle lidelser i bevægeapparatet ved hjælp af forskellige mekaniske principper. Herunder massage, strækteknikker, kulde/varme behandling etc.”

Fysiurgisk massage virker på mange måder

Hvad er fysiurgisk massage? Fysiurgisk massage virker på mange måder. Men hvad er det egentlig der gør den professionelle fysiurgiske massage så virkningsfuld?

I almindelighed har massage en lang række positive virkninger som både kan give fysisk og psykisk velvære.

Men hvor den almindelige massage, Thai massage og andre holistiske former primært giver velvære, er den professionelle fysiurgiske massage en meget specifik massageform.

Den fysiurgiske massage er direkte opbygget på baggrund af kroppens anatomiske strukturer, dvs. knogler, muskler, sener og ledbånd.

Massagen ved denne form for behandling er altså en lægefaglig korrekt måde at massere på. Professionel fysiurgisk massage er derfor – udover at give velvære – en yderst velegnet metode til at behandle egentlige lidelser i bevægeapparatets bløddele.

Er massagen givet af en veluddannet fysiurgisk massør, er denne massageform de fleste andre behandlingsformer overlegen.

Det er der mange årsager til. Blandt andet at den erfarne behandler alene via sine fingre og hænder kan mærke vævenes øjeblikkelige tilstand.

Hermed kan behandleren palpere sig frem til ændringer i vævene tilstand fra den ene behandling til den næste behandling, og løbende tilrette både behandling, råd og vejledning.

Givet korrekt har den fysiurgiske massage en lang række forskellige forebyggende og restituerende virkninger såvel mekanisk, biologisk og fysiologisk.

Nedenfor kan du læse nogle af de mange positive virkninger den fysiurgiske massage har.

Massagens varmeeffekt

Ved massage opnås bl.a. en varmeeffekt. Denne effekt opnås eksempelvis ved den friktion der opstår når hænder og fingre gnides mod huden samt ved forskydning af de enkelte vævslag mod hinanden.

Foruden dette vil pumpeeffekten ved de enkelte greb medvirke til at bl.a. musklernes små blodkar – kapillærerne – åbnes. Dette øger blodtilstrømningen til det skadede væv.

Udover disse rent mekaniske effekter vil behandlingen desuden have en biokemisk effekt. Under massagen vil organismen frigøre intracellulære enzymer som fx histamin. Histamin påvirker arteriolerne således at der sker en lokal karudvidelse.

Virkning:

Varmen vil give en generel afslapning af hele kroppen, men i særdeleshed specifikt i det behandlede område.

Desuden vil varmen medvirke til en øget blodcirkulation i det behandlede område. Da det er blodet der er transportør af bl.a. helende næringsstoffer og borttransport af affaldsstoffer, er denne effekt meget virksom.

Massagens pumpeeffekt

Ved det professionelle greb udvikles der i det beskadigede område et overtryk foran grebet og et undertryk bagved.

Virkning:

Overtrykket medvirker til at der sker en hurtigere restitution af beskadiget eller træt væv, idet affaldsstoffer hurtigere fjernes samtidige med at undertrykket medfører hurtigere og øget tilførsel af frisk iltet og næringsrigt blod.

Massagen giver øget vævspermeabilitet (gennemtrængelighed)

Ved den dybe specifikke fysiurgiske massage opnås en lokal trykforøgelse hvilket åbner porerne i cellevæggene.

Virkning:

Den øgede vævspermeabilitet fremmer udskillelsen af affaldsstoffer, bl.a. mælkesyre og tilførslen af vigtige næringsstoffer og ilt. Dette er nødvendigt for at normalisere stofskiftet i vævet, og dermed medvirke til en hurtigere restitution af skadet og træt væv.

Massagens strækeffekt

Konservativ udstrækning som vi kender fra når vi selv strækker en muskel i forbindelse med sport eller begyndende muskelsmerter, strækker ikke alle muskelfibre. Dette skyldes at ikke alle fibrene er lige lange i en muskel, og udstrækningen vil derfor kun – eller primært – ramme de korteste muskelfibre.

Den fysiurgiske massage – givet af kyndig og professionel behandler – vil derimod kunne udstrække de enkelte grupper af muskelfibre. Ikke mindst i områder med overbelastede strukturer som fx myoser, muskelstrenge, bindevæv og sener.

Desuden er massagen helt uafhængig af de enkelte leds bevægelighed, og kan derfor medvirke til en effektiv udstrækning af muskler tilknyttet led med bevægeindskrænkning.

Virkning:

Massagens specifikke udstræknings-effekt er uovertruffen. Massagen kan derfor medvirke til at mindre og næsten utilgængelige områder med spændt og belastet struktur effektivt kan behandles.

Massagens virkning på kredsløbet

Den fysiurgiske massage stimulerer også kredsløbet. Massagen medfører såvel en mekanisk som biokemisk påvirkning af kredsløbet, hvor bl.a. det autonome nervesystem (som kontrollerer kontraktionen i blodkarrenes glatte muskelvæv) stimuleres.

Dette medfører bl.a. at arterioler og kapillærer åbnes hvilket medfører en større blodgennemstrømning i den behandlede legemsdel.

Virkning:

Ved svagt og overbelastet muskel- og bindevæv kan denne lokalt forøgede kredsløbscirkulation medvirke til en hurtigere restitution og heling af skadet væv.

Massagens smertelindrende virkning

Længere tids ensidig og/eller statisk muskelarbejde, smerter, dårlig kropsholdning, dårlig teknik ved sportsudøvelse og lignende kan bl.a. medføre at de elastiske dele (bindevævet) i muskler samt i senevæv trækker sig sammen og fortykkes. På sigt kan dette medføre smerter fra både det bløde væv og selve skeletstrukturerne hvor muskler og sener hæfter.

Massagens kredsløbsstimulering øger blodgennemstrømningen og forbedrer derved ilttilførslen til overspændte områder med ophobning af affaldsstoffer. Massagens mekaniske påvirkning stimulerer desuden mekanoreceptorer (sansenerver) i vævet, hvilket – via nervereflekser – fører til udskillelse af hormonstoffet endorfin.

Virkning:

Alene ilttilførslen til de overspændte og skadede væv nedsætter smerter radikalt. Desuden vil udskillelsen af endorfiner hæmme hjernens evne til at opfatte smerte.

Dette fører samlet til at den generelle muskelspænding reduceres så blodtilførslen med ilt og næring forbedres.