Fysiurgisk massage

Derfor virker fysiurgisk massage på hovedpine og muskelsmerter

Klinik for Fysiurgisk Massage i Aarhus har vi hver uge mange klienter med hovedpine og smerter i nakke og skuldre.

Og hvem kender ikke til at føle sig tung, stiv og fastlåst i kroppen, have smerter i muskler og led og fx hovedpine? Det gør nok de fleste af os.

Og det er nok de færreste af os der ikke har prøvet at have hovedpine.

For mange er disse smerter i kroppen eller hovedpine heldigvis kun en forbigående irritation.

Når vi rammes af smerter i musklerne eller får hovedpine vil dette for de fleste af os have den påvirkning, at vi måske må køre på nedsat kraft med mindre energi i et stykke tid, eller måske endda melde os syge for en dag eller to.

Men for mange mennesker kan disse smerter faktisk være en så alvorlig gene i hverdagen, at det direkte går ud over livskvaliteten.

Men hvad er hovedpine egentlig og hvordan opstår smerter i musklerne – og ikke mindst, hvad kan vi gøre for at komme smerterne til livs?

 

Kontakt os for behandling nu på telefon 20 20 88 60 | info@sundhedspartnerdk.dk

Hovedpine er ikke bare ondt i hovedet

Hovedpine er forklaret simpelt, smerter som forekommer forskellige stedet i hovedet. Og smerter er vores krops signal om at der er nogle fysiologiske ubalancer “et eller andet sted”.

Mange hovedpinepatienter oplever smerterne som kommende fra selve hjernen. Imidlertid har hjernens væv ingen smertereceptorer og smerterne forkommer derfor aldrig i selve hjernen.

Derimod er der stor forekomst af disse smertesanseceller i såvel de store venesinus (venernes hulrum) og andre blodkar i hjernen, samt i hjernehinderne “meninges” som omslutter hjernen.

Overstrækning eller anden hård fysisk belastning af disse nerveceller kan overføre smerte som hjernen så vil opfatte som kommende fra forskellige steder i hovedet.

Hovedpine opstår dog også som et symptom på overbelastet muskulatur med følgende forøget tonus (spænding) i muskulatur og bindevæv.

I disse tilfælde kaldes hovedpine for “spændingshovedpine”. Spændingshovedpine opstår som overførte smerter fra fx skulder-, nakke-, hals-, kranie- eller ansigtsmuskulatur, til forskellige områder af hovedets overflade.

Hovedpinen er derfor ikke smerter i hovedet, men smerter relateret til overbelastet muskulatur og dets bindevæv, som så overføres til hovedet.

I følge Hovedpineforeningen lider ca. 80 % af alle danskere af spændingshovedpine, og denne form for hovedpine er derfor en af de mest almindelige former for hovedpine blandt mange andre.

Men hvad er det der gør at vores muskulatur bliver overbelastet, giver muskelsmerter og hovedpine, og hvad kan du selv gøre for at komme dette til livs?

Hvad er det der udløser muskelspændinger?

Fakta er at en sund krop og en stærk muskulatur sjældent giver anledning til problemer. Og når musklerne engang i mellem gør, er det som regel kortvarigt – musklerne restituerer hurtigt af sig selv.

Med andre ord, så vil en sund krop alt andet lige sjældnere give anledning til muskelsmerter og hovedpine.

Har du derimod svage muskler, og her taler vi relativt set, så er du mere udsat for at få myoser og “muskelinfiltrationer”.

Relativt set skal forstås på den måde, at du sagtens kan være i god form generelt samtidig med at du har ubalancer i enkelte muskler eller muskelgrupper.

Udfører du stillesiddende eller andet ensformigt arbejde en stor del af din arbejdsdag, tvinges musklerne til at udføre statisk muskelarbejde. Dette er en meget uhensigtsmæssig form for arbejde hvor musklen eller dele af musklen konstant er sammentrukket og spændt.

Ved det statiske muskelarbejde er der derfor ingen eller kun ringe bevægelse i de led du anvender.

Når dine bevægelser kun er små og korte vil det samtidig være de samme områder af de involverede muskler der hele tiden er i arbejde. Dette i sig selv gør at musklen nemt udtrættes.

Spændt og sammentrukket muskulatur som følge af det statiske muskelarbejde påvirker såvel smerte-sanseceller direkte inde i musklen samtidig med at til- og afgang af blod til musklen hæmmes.

 

DINE MUSKLER FORBRÆNDER ENERGI AKKURAT SOM EN BRÆNDEOVN

Som i enhver anden forbrænding kræves tilstrækkeligt med ilt for at forbrændingen (omsætning af energi) er optimal.

Når musklen er overspændt vil den reducerede tilgang af blod medføre at musklen kommer i en tilstand med relativ iltmangel.

Iltmanglen betyder at omsætningen af næringsstoffer derfor vil foregå gennem en iltfattig proces som kaldes  en anaerob forbrænding.

Vi kender den anaerobe forbrænding fra vores hverdag – både på os selv når vi eksempelvis cykler op ad en stejl bakke, hvor musklerne “syrer” til. Vi får smerter i lårene og andre af de arbejdende muskler. Men vi kender det faktisk også fra noget helt andet. Eksempelvis fra en brændeovn med dårligt udtræk, hvor røgen bliver tyk og gråsort.

En iltfattig forbrænding giver en dårligere (ufuldstændig) energiomsætning med produktion af mange flere affaldsstoffer.

I princippet er der ikke den store forskel på forbrændingen i nævnte brændeovn – eller enhver anden form for forbrænding, og den forbrænding der forekommer i vores muskler.

Betingelserne for at en forbrænding kan finde sted generelt er de samme, nemlig: 1. temperatur, 2. ilt og 3. et brændbart stof.

Heldigvis behøver vores organisme ikke samme høje temperaturer som fx når brænde antændes. Enzymer i eksempelvis vores muskler gør at vi kan forbrænde energi ved en noget lavere temperatur, men principperne er som nævnt stort set de samme.

I musklen medfører det anaerobe muskelarbejde på samme måde som ved brændeovnen, at der ophobes mange flere affaldsstoffer. I musklerne dannes der bl.a. mælkesyre, og dette fører eksempelvis til at musklens indre indre miljø bliver mere surt.

Ophobning af affaldsstoffer, det udløste sure indre miljø i musklen og den direkte iltmangel udløser i første omgang lokal muskelsmerte.

Muskelsmerten registreres i vores centralnervesystem CNS som reflektorisk afsender nogle motoriske nervesignaler som stimulerer de berørte muskler til yderligere muskelsammentrækning. En accelererende negativ cirkulær proces er startet.

Denne reaktion med yderligere muskelsammentrækning er egentlig en ren overlevelsesmekaniske. Reaktionen har til hensigt at beskytte musklerne mod yderligere belastning. Når musklen er spændt har den nemlig umiddelbart nemmere ved at beskytte sig selv mod yderligere fysisk belastning.

Selve idéen bag ved denne proces er egentlig ganske fornuftig. Men kun så længe at tilstanden er kortvarig, og vi eksempelvis stopper med at foretage os det som udløste tilstanden.

Hvis du fortsætter med det arbejde – eksempelvis arbejde foran en pc – som udløste tilstanden, vil dine smerteproblemer med stor sandsynlighed fortsætte med at udvikle sig i en negativ retning. Tilstanden bliver ganske enkelt værre og værre.

Efterhånden vil der kunne opstå såkaldte myoser i dele af muskulaturen. Ved berøring kan disse myoser føles som små ømme eller direkte smertefulde ueftergivelige knuder.

Selve myoserne er ganske ufarlige områder i muskulaturen, hvor den naturlige spændingstilstand (tonus) er forøget.

Men myoser er tegn på at dine muskler er udsat for en påvirkning som er uhensigtsmæssig.

Ignoreres denne tilstand med myosedannelser begynder kroppen at kompensere. Det gør den ved at anvende andre dele af musklen eller andre muskler i området for beskytte den eller de overbelastede muskler.

Efterhånden spreder tilstanden sig til andre områder, og der opstår egentlige “muskelinfiltrationer” (overspænding) i store dele af muskulaturen – fx i øvre ryg, nakke og hals.

Det er disse spændinger som meget ofte fører til spændingshovedpine.

Inaktivitet gør dine led stive og ufleksible

Bindevævet (bl.a. sener, muskelhinder, ledbånd og ledkapsler) er et stærkt og elastisk materiale. Bindevævet er det som afstiver det bløde væv (selve muskelvævet) og giver musklerne deres form.

Når vi ikke bruger et led i hele dets bevægeomfang – som når vi eksempelvis udfører statisk og monotont muskelarbejde – kan der foruden ovennævnte muskelspændinger opstå nogle uheldige bivirkninger med bindevævets elastiske materiale.

Vævet begynder stille og roligt at trække sig sammen samtidig med at dets struktur bliver stift og fortættet.

Tilstanden kan næsten sammenlignes med plastik som udsættes for høj varme. Det bliver tæt og uregelmæssigt.

Generelt har vores bindevæv en meget uhensigtsmæssig tendens til at trække sig sammen – også selv om vi ikke overbelaster det.

Sammentrækningen starter mens vi stadig er teenagere og fortsætter med forøget hastighed hele livet igennem, hvis ikke vi udsætter det for en modsatvirkende kraft. Nemlig bevægelse af alle led i hele deres bevægeomfang, moderat motion og strækøvelser.

Kombinationen med sammentrukket og svag muskulatur og fortættet bindevæv (den selvforskyldte pga. immobilitet og den generelle sammentrækning) medfører hurtigt en belastende bevægeindskrænkning i de involverede led.

Vores bevægelser bliver mindre, og alt afhængig af hvilke led det drejer sig om, får vi måske sværere ved at dreje hovedet, tager kortere skridt og får sværere ved at udføre helt almindelige dagligdags opgaver. Både pga. bevægeindskrænkningen og smerterne.

Når du først er kommet så langt ud, kan du sjældent komme problemerne helt til livs uden professionel hjælp. Den professionelle hjælp kan du bl.a. få hos os på vores Klinik for fysiurgisk massage. Men du kan dog gøre rigtig meget selv – eller i en kombination.

Nedenfor kan du se en række tips og gode råd til at undgå muskelsmerter og hovedpine.

Hvad kan du selv gøre for at undgå hovedpine og muskelsmerter?

Først og fremmest er det vigtigt at undgå at arbejde ensformigt og statisk i mange timer hver dag.

Det er samtidigt vigtigt at du forsøger at være så aktiv i din hverdag som overhovedet – også når du er på arbejde.

  • Brug dit hæve/sænkebord – gerne så du står op 1-2 timer hver dag. Fx med 15-30 minutter om morgenen, før og efter frokost samt inden du går hjem om eftermiddagen. Lad bordet være i den høje position så du er klar til, at stå op igen når du møder ind næste morgen.
  • Bevæg dig på din stol. Den næste stilling er den rigtige!
  • ergonomisk vejledning så du og dine kollegaer kan få hjælp til at indrette jeres arbejdsplads ergonomisk optimalt
  • Rejs dig op i løbet af dagen og lav nogle muskelpumpeøvelser
  • Lav regelmæssige strækøvelser
  • Udfør nogle små seancer med træningselastikker. Få inspiration på vores site med øvelser
  • Gå en tur i frokostpausen
  • Vær fysisk aktiv i din fritid

Sundhedspartnerdks Klinik for fysiurgisk massage

Er du først blevet ramt af muskelsmerter og hovedpine vil det være en rigtig god idé fx at opsøge en faglig kompetent fysiurgisk massør.

Fysiurgisk massage er en meget effektiv behandlingsform ved langt de fleste muskelspændinger og spændingsrelateret hovedpine.

Er den fysiurgisk massør veluddannet og faglig kompetent vil denne kunne finde frem til årsager til overbelastningen samt de områder i din muskulatur som er påvirkede.

Ud fra en snak med dig, forskellige undersøgelser m.v. kan der indsættes effektivt med behandling af skaden med specifik medicinsk fysiurgisk massage og forskellige stræk.

Den fysiurgiske massage vi udfører på vores Klinik for fysiurgisk massage er både smertelindrende og restituerende på belastet muskulatur og bindevæv.

Smertelindringen opstår bl.a. ved en genopretning af blodtilførslen til musklerne og derved tilførsel af ilt og fjernelse af affaldsstoffer.

Massagen udløser desuden forskellige kemiske signalstoffer som hæmmer hjernens opfattelse af smerte. Med færre smertesignaler fra den overbelastede muskulatur, vil signalerne fra centralnervesystemet til musklerne om at trække sig sammen, gradvist blive reduceret. Dine muskler begynder at slappe af.

Den specifikke fysiurgiske massage vi udfører på vores Klinik for fysiurgisk massage har også en direkte indvirkning på myoser og større områder med muskelinfiltrationer, som langsomt bliver løsnet op.

Massagen er desuden effektiv til at genoprette fleksibiliteten i bindevævet og dermed medvirke til at bevægeomfanget i leddene normaliseres.

I kombination med anvisning af specifikke øvelser for bevægelig i belastede og “låste” led, vil de fysiurgiske massage effektivt kunne medvirke til mindre hovedpine og færre muskel- og ledsmerter.

På vores Klinik for fysiurgisk massage bliver 8 ud af 10 deres hovedpine kvit eller får den reduceret væsentligt med mindre smerte og længere mellem anfaldene.

Et stort dansk/amerikansk studie udført af den danske læge, kiropraktor og lektor ved Odense Universitet, Ph.D Niels Nielsson og hans amerikanske kollega, kiropraktor ved Harvard Medical School, Ph.D Geoffrey Bove, har bl.a. påvist at specifik massage på overbelastet muskulatur har en direkte positiv virkning på spændingshovedpine.

Regelmæssige behandlinger med fysiurgisk massage vil i langt de fleste tilfælde kunne holde muskelsmerter og spændingshovedine i skak.

 

Skal vi også hjælpe dig?

Bestil tid til behandling på vores
Klinik for fysiurgisk massage nu!

Telefon 20 20 88 60 | info@sundhedspartnerdk.dk