Tips og gode rådSundhed og trivsel

Hvordan opstår hold i ryggen?

Hvordan opstår hold i ryggen og lændesmerter og hvordan slipper du af med dem?

Hvordan opstår hold i ryggen egentlig? Når man taler om hold i ryggen, så er det som udgangspunkt smerter i lænden de fleste henviser til. Men hold kan selvfølgelig sidde andre steder, fx mellem skulderbladene.

Definitionen på et hold i lænden kan enten være hvor bevægelser i lænderegionen er væsentligt nedsat som følge af smerter. Eller ved  at musklerne er fuldstændig fastlåste.

Et hold i lænden kan enten opstå akut som følge af en forkert bevægelse, forkert/for tungt løft eller tilsvarende. Eller det kan opstå gradvist fx pga. svage muskler og måske længerevarende statisk og ensformigt muskelarbejde etc.

 

SUNDHEDSPARTNERDK SUNDHEDSCENTER | KLINIK FOR FYSIURGISK MASSAGE AARHUS NORD

Vi er specialister i behandling af lændesmerter og hold i lænden. Skal vi også hjælpe dig?

KONTAKT OS NU PÅ TELEFON 20 20 88 60 | INFO@SUNDHEDSPARTNERDK.DK

Den fysiologiske baggrund for hold i ryggen

Hvis vi ser på musklerne, så er deres mekaniske opgave sammen med senerne bl.a. at holde vores skelet oprejst. Altså virke som en slags barduner som hele tiden korrigerer vores holdning og positur.

Musklernes opgaver er desuden at bevæge vores skelet vha. af kroppens mange led.

 

LEDDENES STABILITET

Stabiliteten af vores led består af såvel en passiv stabilitet som en aktiv stabilitet. Den passive stabilitet er den som er defineret af de enkelte leds former og den måde knoglerne “passer” i hinanden på i det enkelte led. Desuden indgår vores ledbånd og ledkapsler i denne passive stabilitet.

Den passive stabilitet sørger altså for at leddene kun kan bevæges i de retninger som er forudbestemt. På denne måde beskyttes vores led uafbrudt mod overbelastning.

Hos de fleste mennesker er denne stabilitet stærk. Det vil sige at deres led er uden væsentligt “slør”, mens andre har større (ofte uhensigsmæssig) bevægelighed (hybermobilitet) i et eller flere led.

Denne hybermobilitet kan enten være medfødt eller opstået som følge af traume eller skader eksempelvis pådraget ved udøvelse af sport.

Den passive stabilitet er fast, og kan altså ikke justeres efter behov.

Den aktive stabilitet er omvendt “justerbar”. Denne stabilitet består af muskler som omgiver alle vores led.

Musklernes mekaniske opgaver er som nævnt at holde os oprejste og at bevæge vores knogler vha. af leddene.

Men musklernes opgave er også at virke som stærke beskyttere af alle vores led, ved hjælp af det man kan kalde et nerve-muskel-refleksbuesystem.

Systemet virker forsimplet på denne måde: Strækkes en muskel for hurtigt, for kraftigt eller for langt, afgår øjeblikkeligt et sensorisk (føle) nervesignal fra musklen og videre ind til vores centralnervesystem.

Inde i centralnervesystemet registreres disse sensoriske nervesignaler øjeblikkeligt. Dette medfører en straks-reaktion den modsatte vej ved hjælp af motoriske nervesignaler til musklerne.

Disse motoriske signaler får muskelfibrene til at trække sig sammen i de muskler hvor de sensoriske nervesignaler blev afsendt fra. Følgevirkningen er at musklerne spænder i leddet og forhindrer os eksempelvis i at vride om på foden hvis vi snubler.

Men som i alle andre led, så findes disse nerverefleksbuer også i lænderyggen.

Længere tids hård belastning af musklerne – enten ved hårdt fysisk arbejde, statisk ensformigt arbejde, eller ved et akut traume, kan iværksætte dette refleksbuesystem. Musklerne trækker sig sammen.

Idéen er egentlig ganske smart. Systemet skal jo forhindre os i at skade vores led og muskler. I langt de fleste tilfælde virker refleksbuesystemet blot som en sikkerhed for leddene. Musklerne trækker sig sammen i et kort øjeblik, for derefter at slippe igen.

HVORDAN OPSTÅR ET HOLD I RYGGEN?

Hvordan opstår hold i ryggen så? Et hold i ryggen kan eksempelvis opstå hvis du forsætter med at belaste musklerne uhensigtsmæssigt med dårlige arbejdsstillinger, tunge løft eller lignende.

I disse tilfælde kan musklerne begynde at danne myoser, muskelstrenge eller der kan opstå små mikroskopiske delvise overrivninger af muskelfibre.

Skaderne er dog ikke uoprettelige, og skal nok hele igen. Men påvirkningen vil fastholde muskelspændingen i større eller mindre grad i længere tid. Muslen vil enten låse helt eller delvist eller medføre bevægeindskrænkning på grund af smerter. Der er nu opstået et hold i ryggen.

Hvilke muskler giver hold i lænderyggen?

Alle muskler kan selvsagt være medvirkende til et hold i lænderyggen. Men specielt én muskel, quadratus lumborum, er hovedårsagen til langt de fleste lændehold.

Quadratus lumborum musklerne sidder som alle andre muskler ordnet i par. Musklerne her er placeret på hver sin side af lænderyggen. Her udspringer musklerne på den bagerste kant af hoftekammen, og hæfter på det nederste af de 12 ribben samt de 4 øverste lændehvirvlers tværtappe.

Når musklerne virker parvis (bilateralt) – dvs. på samme tid, er deres opgave – i samarbejde med andre muskler – at rette dig op og bøje din ryg bagover.

Når musklerne derimod arbejder hver for sig, er deres opgave at bøje din ryg til siden (lateralfleksion) samt rette dig op igen (den modsat placerede muskel).

Netop disse bevægelser kan være yderst belastende for din ryg, hvis ikke du passer på dig selv.

Overbelastes dine quadratus lumborum muskler direkte ved et pludseligt traume, eller der er risiko for at du pga. et tungt løft kan beskadige dine led i lænderegionen, vil førnævnte refleksbuesystem blive iværksat.

Er du uheldig vil musklen forblive sammentrukket, og du har fået et hold i lænden.

Så når du tænker “hvordan opstår hold i ryggen”, kan du være næsten helt sikker på, at det drejer sig om quadratus lumborum alene eller sammen med andre muskler. Lændehold har altid quadratus lumborum musklen involveret.

Symptomer på quadratus lumborum problemer vil være lokal smerte hvor musklen er placeret. Desuden vil smerterne ofte brede sig ned over balde og hofte, og stråle frem i lysken. Der vil desuden være ømme triggerpunkter.

Hvordan slipper du af med hold i ryggen?

Har du først fået et hold i ryggen (lænderyggen), kan det være yderst vanskeligt at slippe af med igen.  Quadratur lumborum er nemlig genstridig og kræver ofte hjælp fra professionelle behandlere.

Selve musklen er meget dybtliggende, og det kræver godt kendskab til anatomien og et fagligt håndelag for at nå ind til den, så den kan behandles effektivt.

Desværre er musklen ofte helt overset blandt både fysioterapeuter og massører, og behandlingen for hold i ryggen kan derfor ofte være mangelfuld.

Men uden egentlig dyb fysiurgisk massage som kan ramme musklen specifikt, vil smerterne og lændeholdet ofte trække ud. Det er slet ikke unormalt at et lændehold kan vare fra 1 til 3 uger eller længere.

For at komme problemet til livs, skal musklen behandles med dyb fysiurgisk massage. Den erfarne massagebehandler vil her kunne mærke de form-ændringer som musklen har med myoser, muskelstrenge, små rupturer (små fiberoverrivninger) m.v., og ud fra disse objektive fund, iværksætte en egentlig behandling.

Behandlingen består af dyb massage af hele musklen og de muskler som er placeret i umiddelbar nærhed, specielle teknikker til “oplåsning” af myoser og muskelstrenge, samt triggerpunkts-terapi.

Udført rigtigt, er denne behandling yderst effektiv. Behandlingen kan fremskynde helingen af musklen i væsentligt omfang.

Behandlingen er en kombination af massage og øvelser. Det er derfor vigtigt at behandleren også kan anvise øvelser og udstrækning som rammer quadratus lumborum musklen specifikt.

Samtidig kan det i mange tilfælde – især i startfasen – være en god idé at anvende kulde/varmebehandling. Dette kan klienten sagtens klare derhjemme.

Uden øvelser og andre former for “hjemmebehandling” mellem de behandlinger der modtages hos den fysiurgiske massør, kan helingen af musklen være langvarig.

Er der derimod et tæt sammenspil mellem behandler, de enkelte behandlinger og de øvelser som skal udføres, er der rigtig gode udsigter for et hurtigt og effektivt behandlingsforløb.

Få behandling på Sundhedspartnerdks Klinik for fysiurgisk massage Aarhus

På Sundhedspartnerdks sundhedscenter | Klinik for fysiurgisk massage Aarhus har vi solid erfaring i behandling af hold i ryggen forårsaget af quadratus lumborum musklen.

Vi har udviklet vores egen behandlingsteknik som gør det muligt at nå musklen dybt, så den kan behandles effektivt.

 

Bestil tid til behandling for hold i ryggen

Du kan bestille tid til behandling for lændesmerter og hold i lænden eller andre muskelsmerter på telefon 20 20 88 60 | mail info@sundhedspartnerdk.dk

 

Læs mere om behandling for hold i lænden og andre muskelrelaterede smerter og hovedpine her: Klinik for fysiurgisk massage Aarhus