Arbejdsmiljø og sikkerhedFørstehjælp og hjertestarterTryk her og kom til webshoppen med førstehjælpsudstyr

Førstehjælpsudstyr til arbejdspladsen og hjemmet

Invester i tryghed og sikkerhed med det rette førstehjælpsudstyr til arbejdspladsen og hjemmet

Invester i førstehjælpsudstyr til arbejdspladsen og hjemmet i tide! Når uheldet er ude, er det vigtigt straks at kunne yde den nødvendige hjælp. Her er der tale om to områder, dels det at kunne yde førstehjælp – dvs. at være uddannet i førstehjælp og genoplivning med hjertestarter. Men også at have det nødvendige førstehjælpsudstyr til arbejdspladsen og hjemmet inden for rækkevidde.

Hvilken slags førstehjælpsudstyr bør være til rådighed?

Afhængig fx hvilken type arbejdsplads udstyret skal anvendes på, kan der være stor forskel på hvilken type førstehjælpsudstyr til arbejdspladsen der bør være til rådighed.

Hvis det drejer sig om en almindelig kontorarbejdsplads med meget lille risiko for alvorlig ulykke, er det ofte nok med tilstrækkeligt med førstehjælpskasser.

Det er her vigtigt at disse forbindskasser er placeret på en sådan måde, at de er nemme at få fat i. Dvs. at de skal placeres på strategiske steder, fx i reception, køkken og andre områder hvor man automatisk søger mod i nødstilfælde.

I en førstehjælpskasse bør der være plastre af forskellige størrelser, kompresforbindinger, ispose, alu-antishock tæppe, sårservietter og lignende.

Skal førstehjælpskassen anvendes i et miljø med flere forskellige former for risici for ulykke, bør indholdet afspejle dette.

Beskæftiger arbejdspladsen eksempelvis personale som arbejder med ætsende stoffer eller andet som kan forurene øjnene, bør der tillige være adgang til rigelige mængder af øjenskyllevæske.

Specielt ætsende stoffer kan på kort tid ødelægge synet såvel som tårekanalerne.

Inficering med ætsende stoffer medfører alvorlig risiko for skader som kan være invaliderende for resten af livet. Skylning af øjnene bør derfor ske umiddelbart i forlængelse af ulykken.

På arbejdspladser med risiko for alvorlige ulykker, bør der være egentlig akut-udstyr til rådighed. Dvs. at der bl.a. bør være båre, spineboard og halskrave på stedet så førstehjælpen straks kan iværksættes. Det er vigtigt at være opmærksom på at såvel spineboard og halskrave kun bør anvendes af uddannet personale.

Hjertestarter bør være tilgængelig på alle arbejdspladser

Uanset hvilken form for arbejdsplads det drejer sig om, bør der så vidt muligt være en hjertestarter til rådighed.

Ved et akut hjertestop er tiden en helt afgørende faktor for overlevelse. Det er derfor vigtigt at der ydes førstehjælp med hjertemassage og kunstigt åndedræt straks hjertestoppet er konstateret.

Hjertemassagen kan vinde tid, men det er væsentligt at notere sig, at hjertemassagen ikke kan starte hjertet. Det kan kun en hjertestarter.

Er der ikke en hjertestarter tilgængelig inden for 1-2 minutter, så bør det overvejes at investere i en sådan.

Meget ofte kan det betale sig at gå sammen med nabovirksomheder om investeringen, så den kommer flere til gavn.  Hjertestarteren kan så placeres strategisk for alle – gerne udenfor på bygningen.  På denne måde vil hjertestarteren være tilgængelig for alle – også alarmcentralen i tilfælde af hjertestop uden for normal arbejdstid.

Langt de fleste hjertestartere er i dag servicefrie. Dvs. at hjertestarteren ikke skal tilses af en teknikker med regelmæssige mellemrum. Moderne hjertestartere er i dag “intelligente” og sørger selv for regelmæssige serviceeftersyn, og giver besked hvis uregelmæssigheder opstår.

Såvel hjertestarter-elektroder som batteriet har dog en udløbsdato. Det er derfor vigtigt at der indgås en serviceaftale med leverandøren. I denne serviceaftale skal ligge den aftale, at både elektroder og batteri fremsendes i god tid inden den forventede holdbarhedsdato. På den måde sikrer man sig, at hjertestarteren er funktionsdygtig når den måske pludselig skal i anvendelse.

Indgåelse af serviceaftale er desuden en betingelse fra Trygfondens hjertestarternetværk, hvis man ønsker at hjertestarteren skal indgå i dette landsdækkende netværk.

 

SEND MIG VIDERE TIL WEBSHOPPEN