Hvad er en frossen skulder?

Hvad er en frossen skulder, hvordan stilles diagnosen og hvordan behandles den?

Betegnelsen “frossen skulder” er egentligt ret misvisende, så hvad er en frossen skulder egentlig?

Klinisk er en frossen skulder en tilstand hvor ledkapslen skrumper (bindevævskapslen trækker sig sammen), og dermed reducerer bevægeligheden i leddet (armens bevægelighed).

Samtidig kan der opstå inflammation i vævet. Sammen med skrumpningen kan dette give væsentlige smerter som hindrer yderligere bevægelighed i skulderleddet.

En frossen skulder er altså udtryk for, at man ikke længere har normal bevægelighed i skulderens kugleled.

Spørgsmålet er så om alle dem der har disse symptomer har en frossen skulder? Eller der kan være andre tilstande hvor symptomerne kan minde om – eller være tilsvarende symptomerne på frossen skulder.

 

Har du en “frossen” skulder?

Har du fået stillet diagnosen “frossen” skulder af læge eller fysioterapeut, så overvej at dine problemer måske har en muskulær årsag. I disse tilfælde kan den akupunktur og/eller fysiurgiske massage givet specifikt og korrekt ofte hjælpe spontant.

Skal vi også hjælpe dig?

Læs mere om os på vores side klinik for akupunktur og fysiurgisk massage

GIV OS ET KALD PÅ TELEFON 20 20 88 60 | info@sundhedspartnerdk.dk

Diagnose af frossen skulder

Ved en frossen skulder er patienten kraftigt plaget af smerter i hele skulderleddet. Smerterne kan være så kraftige, at fx en normal søvnrytme ikke er mulig.

Bevægelse i alle retninger er hæmmet, dels af smerter og dels af det indskrumpede bindevæv. Specielt udadrotation i skulderleddet er vanskeliggjort og stærkt smertefuldt.

Er der ingen nedsat bevægelighed ved udadrotation eller smerter forbundet med denne bevægelse, er sandsynligheden for frossen skulder lille.

Desværre er diagnosen “frossen skulder” ofte en refleks-diagnose fra mange læger, når patienter møder op med stærke skuldersmerter og bevægeindskrænkning. Det betyder at patienten enten ikke bliver behandlet, eller bliver behandlet forkert eller utilstrækkeligt.

Konservativ behandling af frossen skulder

En frossen skulder opdeles ofte i 3 stadier:

  1. Det “frysende” stadie: Her kommer smerterne ofte snigende samtidig med, at evnen til at bevæge leddet normalt er aftagende. Denne fase kan løbe over mange måneder (10-36 mdr.)
  2. Det “frosne” stadie | 6.-12. måned: Her forsvinder det meste af bevægelsesevnen i skulderleddet (leddet er frossen), samtidig med at smerterne er aftagende (4-12 mdr.)
  3. Det “optøende” stadie | 2.-3. år: Bevægelsesevnen begynder langsomt at vende tilbage til normale tilstande (5-26 måneder). Lidelsen går altså over af sig selv i rigtig mange tilfælde.

Den normale behandling starter som regel med en receptfri smertestillende medicin. Har denne behandling ikke den ønskede virkning, tyer man ofte til indsprøjtninger med kortison.

Kortison er et syntetisk fremstillet stof som modsvarer vores binyrebarkhormon kortisol.

Kortison/kortisol virker smertedæmpende, og reducerer samtidig eventuel inflammation i bindevævskapslen.

I sjældne tilfælde anvendes kirurgisk indgreb. Indgrebet udføres her med et endoskop hvor lægen dels kan se vævet, og dels føre et kirurgisk instrument gennem for at løsne den fortættede bindevævskapsel.

Der kan desuden anvendes fysioterapi med stræk, bevægelsestræning med videre. Men i nogle tilfælde kan intensiv fysioterapi (manuel behandling) forværre tilstanden ved en frossen skulder.

Alternativ diagnose af frossen skulder

Skulderleddet er et af de mest komplekse led vi har i kroppen, og leddet volder ofte problemer – både hos idrætsudøvere såvel som hos mange andre.

Skulderleddet er et såkaldt kugleled. Det består af en del af skulderbladet (scapula) samt det øverste af overarmsknoglen (caput humeri).

Caput humeri er tilhæftningssted for mange forskellige muskler, som både er med til at give stabilitet i skulderleddet, og samtidig give os mulighed for bevægelse af armen i alle retninger.

Muskler som hæfter på caput humeri er bl.a. supraspinatus, infraspinatus, subscapularis, teres minor, teres major, latissimus dorsi, pecoralis major m.fl.

Der er altså rig mulighed for “ondt” i skulderen hvis en eller flere af disse muskler overbelastes.

Foruden førnævnte muskler, udspringer bl.a. bicepsmusklen (biceps brachii) to forskellige steder på skulderbladet. Musklens 2 sener, caput longum og caput breve passerer begge selve skulderleddet, og løber ned på forsiden af overarmen hvor de går over i selve muskelvævet.

Alle ovennævnte muskler kan ved skade/overbelastning medvirke til at give betydelige smerter og stor bevægeindskrænkning i skulderleddet.

Men når vi taler om frossen skulder, har specielt biceps brachii en tendes til at volde problemer.

Overbelastning af musklens korte hoved, caput breve kan nemlig danne store knudelignende sammentrækninger i muskel/sene-komplekset, tæt på overgangen mellem sene og muskel.

Knuderne er meget nemme at palpere (føle med fingrene). Tryk direkte oven på disse knuder er meget smertefulde, og smerterne stråler ofte op gennem hele skulderleddet.

Det interessante her er, at netop disse sammentrækninger ofte medfører smerte i hele skulderleddet, og samtidig betydelig bevægeindskrænkning. Desuden vil hele armen ofte samtidig føles tung og træt.

Altså symptomer som meget nemt forveksles med frossen skulder.

Og det er her rigtig mange praktiserende læger tager fejl, hvis ikke de er omhyggelige med deres undersøgelse af alle skulderleddets muskler.

Meget ofte stilles diagnosen “frossen skulder” blot ud fra patientens subjektive oplevelse og fortælling til egen læge. Diagnosen er derfor ofte “frossen skulder” og med besked om at lidelsen er langvarig, og at det kun er tålmodighed der skal til.

Altså en helt forkert diagnose som fastholder patienten i en smertefuld og uholdbar situation.

Hvad er en frossen skulder så?

En “frossen skulder” kan altså både være den “rigtige”. Men der er altså andet som kan fremkalde omtrent de samme symptomer, bl.a. overbelastning af bicepsmusklens ene sene.

Denne alternative “frossen skulder” (overbelastning af bicepssenen) behandles i modsætning til en egentlig frossen skulder, relativt let.

Dette sker med den rigtige målrettede fysiurgiske massage, triggerpunkts-terapi, øvelser og udstrækning.

Ofte vil ganske få behandlinger udført af veluddannet fysiurgisk massør have en dramatisk virkning på lidelsen. Det er fx ikke ualmindeligt at smerter og bevægeindskrænkning fortager sig – eller mildnes i væsentlig grad – inden for 1-2 uger. Og med blot 3-6 behandlinger.

Har problemet varet længe, kan helingen i nogle tilfælde tage længere tid. Men virkningen af behandlingen vil allerede vise sig efter ganske få behandlinger.

Lider du af “frossen skulder”?

Har du fået stillet diagnosen “frossen skulder” og der ikke er foretaget mere fra lægelig side, eller har behandlingen ingen virkning haft? Eller har du blot smerter og nedsat bevægelighed i skulderen uden diagnosen “frossen skulder”?

Lad os prøve at hjælpe dig på vores Klinik for akupunktur og fysiurgisk massage i Aarhus

 

Bestil tid til behandling på

Telefon 20 20 88 60 | mail info@sundhedspartnerdk.dk