Tips og gode rådSundhed og trivsel

Migræne og massage

Hvordan virker migræne og massage som behandling?

Massage er en effektiv behandlingsform i forhold til en lang række smerter i muskler og led, samt – ikke mindst – mod hovedpine. Men kan migræne og massage være en kombination der reducerer eller mildner migræneanfald?

Kort fortalt, så er hovedpine ganske enkelt smerter som forekommer forskellige steder i hovedet. Og smerter generelt er kroppens signaler på fysiologiske ubalancer “et eller andet sted” i kroppen.

Oversat til et forståeligt sprog, så er smerter noget kroppen anvender, til at gøre dig opmærksom på at du måske ikke behandler den på den mest hensigtsmæssige måde.

Smerterne giver dig altså mulighed for at ændre på din adfærd, eller på anden måde søge hjælp så de fysiologiske ubalancer i kroppen kan bringes i balance igen.

Hvad er hovedpine?

Mange hovedpinepatienter oplever smerterne som kommende fra selve hjernen. Imidlertid har hjernens nervevæv ingen smerte-receptorer (sanseceller) og smerterne forekommer derfor aldrig i selve hjernen.

Derimod er der stor forekomst at disse receptorer i såvel de store venesinus (venehulrum), andre blodkar i hjernen samt i hjernehinderne (meninges), som omslutter hjernen.

Overstrækning eller anden hård fysisk belastning af disse nerveceller kan overføre smerte, som hjerne så opfatter som kommende fra forskellige steder i hovedets overflade.

Den hyppigst forekommende hovedpine er dog spændingshovedpine. Altså hovedpine som på den ene eller anden måde er relateret til overspændte skeletmuskler.

I disse tilfælde opstår hovedpinen som overførte smerter, fx fra skulder-, nakke, hals-, kranie- eller ansigtsmuskler til forskellige områder af hovedets overflade.

Man kan derfor med rette kalde hovedpine for en folkesygdom, idet 80 % af den danske befolkning lider af spændingshovedpine i en eller anden grad.

Foruden spændingshovedpine findes der desuden en række andre former for hovedpine, fx migræne, klyngehovedpine etc.

Migræne og massage

Det er velkendt at massage givet på den rigtige måde, er yderst effektivt i forhold til spændingshovedpine. Men hvordan er kombinationen af migræne og massage da?

Først og fremmest er det vigtigt at fastslå, at man ikke ved hvad der er årsag til migræne. Man ved at visse former for fødevarer, fx rødt kød og rødvin hos nogle mennesker kan være udløsende faktorer. Men ikke rigtigt hvorfor.

Symptomerne ved migræne kan være forskellige fra person til person – og fra anfald til anfald.

Men ofte vil ét eller flere af følgende symptomer være karakteristiske:

  • Lysfølsomhed
  • Lydfølsomhed
  • Pulserende smerter som ofte optræder ensidigt
  • Kvalme og/eller opkast
  • I sjældnere tilfælde forekomme talebesvær, lokale lammelser og flimren for øjnene

Anfaldene kan vare fra ganske få timer til flere døgn. Hos nogle patienter op til en uge.

Den konservative behandling består af forskellige medikamenter af såvel forebyggende som behandlende art. Samt – for nogle – undgåelse af visse førnævnte fødevarer.

Som udgangspunkt er migræne og massage ikke forbundet som en del af en behandling, idet man ikke anser migræne som relateret til muskelspændinger.

Af samme årsag anbefaler læger og andre fagpersoner derfor sjældent massage som behandling til migrænepatienter.

På vores klinik for fysiurgisk massage i Aarhus Nord, har vi dog gennem de mere end 20 år vi har behandlet hovedpinepatienter, oplevet at migrænepatienter får færre og/eller mildere migræneanfald med forebyggende fysiurgisk massage.

 

Spændingshovedpine kan minde om migræne

Det er også værd at notere, at man faktisk kan lide af en spændingsrelateret hovedpine, som på mange måder har symptomer som minder om symptomerne ved migræne. Dvs. unilaterale smerter (smerter i den ene halvdel af hovedet), lyd- og lysfølsomhed, kvalme (og svimmelhed) etc. Disse patienter har som udgangspunkt ofte stor nytte af den fysiurgiske massage.

Det er derfor også vores erfaring, at mange patienter som er diagnosticeret med migræne, måske “kun” lider af den spændingsrelaterede “migræne” eller af begge typer.

Havde de egentlig migræne i klassisk forstand, ville massage ikke have den den effekt den ofte har.

Mange af vores patienter gennem årene, beretter desuden at deres migræneanfald ofte kommer som en forlængelse af en spændingshovedpine. De oplever at muskelspændinger – måske udløst af vedvarende statisk muskelarbejde på kontoret med pc-arbejde eller lignende, eller fx pga. en mentalt stresset periode på jobbet, sætter sig i spændingshovedpine.

Får de ikke løst op for disse spændinger, vil den naturlige følge ofte være et egentligt migræneanfald.

Med forebyggende fysiurgisk massage, ville de egentlige migræneanfald derfor teoretisk værre færre, hvilket også er vores erfaring fra klinikken.

Migræne og massage kan derfor – ikke altid – men ofte være en rigtig god kombination.