Førstehjælpskursus erhverv

Hvad er et førstehjælpskursus erhverv og hvad bør det indeholde?

Førstehjælpskursus erhverv er et kursus som typisk afholdes direkte på arbejdspladsens adresse.

Dette betyder, at hele kursusforløbet kan tilrettes den enkelte arbejdsplads. Dvs. at kursusindholdet er direkte målrettet de udfordringer og eventuelle risici medarbejderne møder i hverdagen.

Når man taler om førstehjælpskursus erhverv bør kurset altså være specifikt, således at et kursus til en industrivirksom adskiller sig på væsentlige punkter fra et kursus til eksempelvis en tøjbutik, et gymnasium eller til et kontormiljø.

Hvad bør et førstehjælpskursus erhverv indeholde?

Et førstehjælpskursus erhverv bør som udgangspunkt indeholde de helt grundlæggende ting som:

 • Førstehjælpens 4 grundregler
 • Overlevelseskæden
 • ABC-reglen
 • Hjerte-Lunge-Redning (H-L-R)
 • Genoplivning med hjertestarter
 • Sideleje

 

 

Foruden disse obligatoriske punkter, bør et førstehjælpskursus erhverv altid tilpasses branchemæssigt. På den måde uddannes kursisterne i at spotte og handle hurtigt og rigtigt, i forhold til den eller de typer af ulykker der kan forekomme inden for netop den branche/den virksomhed kurset afholdes for.

Kurser rettet mod kontor/administrativt personale

På arbejdspladser hvor man primært beskæftiger sig med administrativt arbejde, er det trods alt sjældent at der forekommer egentlige alvorlig ulykker.

I disse tilfælde bør et førstehjælpskursus erhverv have større fokus på eventuelle akut-opståede livstruende sygdomme.

Et sådant kursus kunne eksempelvis indeholde førstehjælp ved:

 • Astmaanfald
 • Symptomer på blodprop i hjertet
 • Krampeanfald (fx ved epilepsi)
 • Apopleksi (hjerneblødning eller blodprop i hjernen)
 • Insulintilfælde (ved diabetespatienter)
 • Fremmedlegeme i luftvejene

Kurser rettet mod industri, produktion og lager

Skal førstehjælpskursus erhverv afholdes for virksomheder der beskæftiger sig med mere fysisk betonet arbejde, vil der også være større risiko for egentlige arbejdsulykker.

Dermed bør kursusindholdet også indeholde førstehjælp som retter sig specifikt til den form for ulykker der er større risiko for på den enkelte arbejdsplads.

Kursusindholdet skal derfor ikke kun være branchespecifikt, men også have fokus på den arbejdsplads kurset afholdes på.

Et sådant kursus kunne eksempelvis indeholde førstehjælp ved:

 • Diverse former for faldskader (kranieskader, knogleskader, indre blødninger)
 • Klemskader (fx i forbindelse med produktion, håndtering af gode eller ved kørsel med interne transportmidler)
 • El-ulykker
 • Forgiftninger
 • Blødninger (indre og ydre blødninger)
 • Forbrændinger og ætsninger

Indsigt i og viden om symptomer på shock samt forebyggelse, bør desuden være obligatorisk på et kursus hvor der er risiko for egentlige arbejdsulykker.

Øvelser og cases

Førstehjælp læres bedst når teorien er kombineret med øvelser og cases. Dette gælder i allerhøjeste grad også ved et førstehjælpskursus erhverv.

På et sådant kursus vil de forskellige øvelser, den praktiske træning og cases give kursisterne fornemmelse af virkelige situationer.

Kursisterne får dermed redskaber til at kunne fastholde overblikket og håndtere flere ting på samme tid i en presset situation.

Førstehjælpsinstruktørens kompetencer og faglige baggrund

Der findes mange der underviser i førstehjælp, bl.a. tidligere soldater, private der har taget en 2 ugers førstehjælps-instruktøruddannelse og tilsvarende. Men på et førstehjælpskursus erhverv bør førstehjælpsinstruktøren altid være nuværende eller tidligere ambulanceredder eller akut-læge (ambulancelæge/anæstesilæge). Dvs. med erfaring fra præ-hospitalet.

Dette skyldes, at der kan være langt fra teorien til de praktiske situationer, som eksempelvis kan opstå på en industrivirksomhed.

Med en nuværende eller tidligere ambulanceredder som instruktør, sikres høj kvalitet gennem kurset, og en solid baggrundsviden fra undervisens ambulancetjeneste, som gør undervisningen levende, relevant, troværdig og brugbar.

Hvor ofte bør man deltage på et førstehjælpskursus erhverv?

Der findes ikke noget lovkrav om frekvensen for afholdelse af kurser i førstehjælp og genoplivning med hjertestarter.

Men den opnåede viden og de tillærte førstehjælpskompetencer anvendes jo sjældent i hverdagen, og derved forsvinder kompetencerne ofte relativt hurtigt igen.

Det anbefales derfor at kompetencerne i at kunne redde liv, genopfriskes mindst hvert 2. til 3. år.

Få et førstehjælpskursus erhverv gennem Sundhedspartnerdk

Hos Sundhedspartnerdk har vi mere end 20 års erfaring i afholdelse af førstehjælpskursus erhverv.

Vores instruktører har alle en baggrund fra akut-tjenesten som enten nuværende eller tidligere ambulancereddere og/eller anæstesilæger.

Alle vores kurser følger Best Practice for førstehjælp og Dansk Råd for Genoplivnings retningslinjer for genoplivning ved hjertestop (Internationale guidelines).

Vi tilretter kursusindholdet specifikt til jeres ønsker og behov – uanset om I har en højrisiko arbejdsplads eller fortrinsvis arbejder indendøre med administrativt arbejde.

 

VI GIVER DIG 100 % TILFREDSHEDSGARANTI!

Vi har afholdt hundredvis af kurser for alle typer af virksomheder – og altid til vores kunders fulde tilfredshed. Derfor tør vi også som de eneste i branchen tilbyde dig 100 % tilfredshedsgaranti.

Fuld tilfredshed på vores kurser – eller kurset er gratis!

Det synes vi er fair – hvad synes du?