Behandling af Tennisalbue

Hvad er en tennisalbue og hvordan behandler man den?

Begrebet ”tennisalbue” er opstået da denne overbelastningsskade typisk optræder blandt tennisspillere. Men tennis er såmænd ikke den eneste synder, meget andet kan udløse en tennisalbue.

Kort fortalt er en tennisalbue en overbelastning af den sene, som forbinder din underarms strækkemuskler til overarmen. Her er senen hæftet ved albueleddet på en ru kugleformet del af overarmsknoglen (humerus). På latin hedder lidelsen ”lateral epicondylitis humeri”.

Den runde kugleformede del af knoglen kan du nemt mærke på følgende fremgangsmåde: Læg din arm på et bord foran dig med underarm og håndflade på bordfladen. Med din anden hånds tre midterste fingre kan du nu nemt mærke den runde ru knogle ved albueleddets yderste side.

Ved tennisalbue vil der typisk være smerter på og omkring knoglen samt på senen fra knoglen ned mod strækkemusklerne.

En tennisalbue kan være smertefuld og vanskelig at blive kvit, hvis ikke den behandles rigtigt i starten. En effektiv behandling af lidelsen er fysiurgisk massage i kombination med forskellige strækteknikker og aktiv hvile.

SKAL VI HJÆLPE DIG MED DIN TENNISALBUE?

GIV OS ET KALD PÅ TELEFON 20 20 88 60 | INFO@SUNDHEDSPARTNERDK.DK

Årsager til udvikling af tennisalbue

Som nævnt, så er begrebet tennisalbue opstået fordi tennisspillere ofte bliver ramt af lidelsen.

I tennis anvendes ofte baghåndsslag, hvor strækkemusklerne udsættes for gentagne belastninger og ofte med stort impact når bold og ketsjer mødes. Dette lægger stor belastning på muskler og sene i overgangen mellem sene og knogle.

Specielt hvis der trænes tit og længe uden den fornødne tid til, at strækkemusklernes sene kan nå at restituere, er der risiko for at udvikle tennisalbue.

Er teknikken desuden utilstrækkelig og ketsjerens greb måske samtidigt for stort eller lille, forstærkes risikoen for at blive skadet.

Men også andre former for sport som eksempelvis styrketræning, bueskydning m.v. kan fremprovokere en tennisalbue.

Sidder lidelsen på den indvendige side af albuen, kaldes lidelsen golfalbue (medial epicondylitis humeri). Årsager og virkning er de samme som ved tennisalbue.

Den hyppigste årsag til tennisalbue skal dog findes andre steder end på tennisbanen.

Oftest opstår tennisalbue i forbindelse med daglige arbejdsrutiner fx pga. hensigtsmæssige arbejdsstillinger og statisk muskelarbejde som eksempelvis ved brug af mus og tastatur eller andet hvor gentagne belastninger af strækkemusklerne er karakteristiske. Dette kan eksempelvis være forskellige former for hobbies.

Symptomer og virkninger af tennisalbue

  • Smerter og irritation på den udvendige side af albueleddet samt i underarmens strækkemuskler og sene.
  • Besvær med at udføre almindelige dagligdagsopgaver pga. smerter
  • Nedsat styrke i underarmens strækkemuskler. Kan nemt tabe ting som holdes i hånden.

Hvad er den rigtige behandling af tennisalbue?

Som udgangspunkt er den rigtige behandling af tennisalbue straks at nedsætte træningsfrekvens og intensitet, hvis overbelastningen er opstået i forbindelse med sport.

Er skaden opstået i forbindelse med arbejde med mus og tastatur eller gennem fritidsaktiviteter, gælder det samme: Du bør ændre det som udløste smerterne til et niveau hvor tilstanden ikke forværres. Dvs. bedre ergonomiske arbejdsrutiner, mere variation i din arbejdsdag/hverdag og straks stoppe hvis du oplever egentlige smerter under belastning.

I langt de fleste tilfælde er det dog vigtigt ikke at holde dig helt i ro. Fortsæt med det du plejer, men gør det kun til smertegrænsen. Med andre ord, aktiv hvile.

I nogle tilfælde vil det i en periode være nødvendigt helt at stoppe med din sport eller de arbejdsfunktioner, som udløste skaden og som fortsætter med at medføre smerter.

Det er vigtigt at du straks reagerer på førnævnte smerter og irritation. Hvis ikke nedsat aktivitet, hvile og ændrede arbejdsrutiner hjælper, bør du søge hjælp.

Lægen vil ofte ordinere ro og måske en form for støttebandage. I nogle tilfælde endda gipsbandage og blokade (binyrebarkhormon).

Hos den fysiurgiske massør vil behandlingen typisk bestå af massage af underarmens strække og bøjemuskler samt musklernes sene.

Afhængig af situationen vil massøren tillige anvende en speciel form for stræk som kaldes MET og MMT. Ved disse strækteknikker fjernes spændingen fra muskulaturen, og trækket på den belastede sene vil derfor aftage gradvist.

Massøren vil desuden instruere dig i selv at kunne anvende disse strækteknikker derhjemme og give dig nogle øvelser som du skal udføre dagligt mellem behandlingerne.

Den veluddannede fysiurgiske massør kan desuden give dig nogle gode råd og tips til bedre ergonomiske vaner i dagligdagen.

Hos Sundhedspartnerdk Klinik for fysiurgisk massage i Aarhus har vi rigtig gode resultater med behandling af tennis- og golfalbue, musearm, sovende fingre m.v.

BESTIL TID TIL BEHANDLING AF TENNISALBUE

KONTAKT OS PÅ 20 20 88 60 | INFO@SUNDHEDSPARTNERDK.DK