ergonomisk-vejledning_mia_2

ERGONOMISK VEJLEDNING PÅ JOBBET

FÅ ERGONOMISK VEJLEDNING PÅ KONTOR, LAGER, PRODUKTION OG TRANSPORT M.M.

Velkommen på vores side om ergonomisk vejledning på jobbet.

Ondt i skuldrene, “musearm”, hovedpine og fx koncentrationsbesvær er blot nogle få af de mange gener, statisk og ensformigt arbejde i kontormiljøet, kan føre med sig.

Det er belastende for den enkelte medarbejder, men det kan også få store konsekvenser, for de enkelte teams på arbejdspladsen og virksomheden som helhed, hvis problemerne viser sig at være omfattende.

 

FYSISK ARBEJDE SLIDER OGSÅ

Men også fysisk hårdt arbejde på lager, i produktion eller fx chaufførbranchen slider på muskler, led og skelet.

Derfor betaler det sig i længden, at du og dine kollegaer har fokus på gode og sunde ergonomiske vaner på jeres arbejdsplads.

Hos Sundhedspartnerdk kan du og dine kollegaer få hjælp til endnu bedre ergonomiske vaner – uanset hvilken branche I arbejder indenfor.

 

KONTAKT OS FOR MERE INFO ELLER TILBUD PÅ TELEFON 20 20 88 60 | INFO@SUNDHEDSPARTNERDK.DK

VEJLEDNING TILPASSET DIG OG DINE KOLLEGAER

EVIDENSBASERET ERGONOMISK VEJLEDNING I ØJENHØJDE

Med ergonomisk vejledning fra Sundhedspartnerdk er I sikret en vejledning som er evidensbaseret og samtidig bygger på vores erfaringer fra vejledning inden for alle brancher over de sidste 20 år.

Men selv om vejledningen er evidensbaseret, foregår den altid i “øjenhøjde”, individuel tilpasset dig og dine kollegaer.

 

PERSONLIG VEJLEDNING SIKRER HØJ KVALITET

Den individuelle vejledning sikrer høj kvalitet for alle, både for den enkelte medarbejder og for hele arbejdspladsen generelt – uanset branche og daglige arbejdsrutiner.

Den ergonomiske vejledning hjælper jer bl.a. med at styrke sunde og ergonomisk optimale arbejdsrutiner – såvel foran computeren som ved andre arbejdsfunktioner på jeres arbejdsplads.

Resultatet er ofte et bedre fysisk og psykisk arbejdsmiljø med bedre trivsel, større arbejdsglæde, øget effektivitet og reduceret sygefravær.

Dette giver en uvurderlig fordel for arbejdspladsen som på sigt kan se frem til reducerede omkostninger bl.a. til sygedagpenge, tab af knowhow, rekruttering af og oplæring af nye medarbejdere m.m.

Med andre ord – en betydelig fordel, for både medarbejdere og arbejdsplads.

Nedenfor kan du læse mere om indholdet i vores branchespecifikke vejledning.

BRANCHESPECIFIK ERGONOMISK VEJLEDNING

Den ergonomiske vejledning tager altid udgangspunkt i jer, jeres arbejdsplads og jeres daglige arbejdsrutiner. Altså et tæt samarbejde hvor vi får klarlagt, hvad I ønsker fokus på og hvordan afviklingen af den ergonomiske vejledning skal foregå.

Som hovedregel tager vi altid udgangspunkt i det inventar og de arbejdsstationer m.v. der er på jeres arbejdsplads i forvejen, og hvordan dette udnyttes på den ergonomisk mest optimale måde.

Vi anbefaler altså ikke investering i nyt med mindre dette er aftalt på forhånd.

Du har få hjælp inden for alle brancher. Eksempelvis kan vi hjælpe jer med ergonomisk vejledning inden for kontor og administration, produktion, byggeri og anlæg, lager og transport og mange andre brancher.

Nedenfor kan du se et par eksempler på hvad vi bl.a. fokuserer på indenfor forskellige brancher og arbejdsområder.

ERGONOMISK VEJLEDNING KONTOR OG ADMINISTRATION

ERGONOMISK VEJLEDNING LAGER OG TRANSPORT

DER VEJLEDES EKSEMPELVIS I:

 • INDSTILLING AF SKRIVEBORD VED SIDDENDE OG STÅENDE POSITION
 • INDSTILLING AF KONTORSTOL
 • PLACERING OG INDSTILLING AF SKÆRME
 • PLACERING OG ANVENDELSE AF TASTATUR OG MUS/TEGNEREDSKABER M.V.
 • PLACERING OG ANVENDELSE AF INDIVIDUEL BELYSNING
 • OPTIMALE ERGONOMISKE RUTINER MED VARIATION MELLEM DAGLIGE ARBEJDSOPGAVER OG PAUSER
 • FOREBYGGENDE ØVELSER OG STRÆK
 • INFORMATION OM SUNDHEDSPARTNERDK VIDEO MED ØVELSER

Efter aftale optages eventuel en kort videosekvens eller billede for at visualisere eventuelle uhensigtsmæssige rutiner og arbejdsstillinger. Dette gør det nemmere at vejlede og rådgive medarbejderen efterfølgende.

 

ERGONOMISK RAPPORT:  EFTER ØNSKE KAN DER UDARBEJDES RAPPORT OVER OBSERVATIONER OG ANBEFALINGER

VEJLEDENDE PRIS: INDHENT TILBUD

KONTAKT OS FOR MERE INFO ELLER TILBUD PÅ TELEFON 20 20 88 60 | INFO@SUNDHEDSPARTNERDK.DK

DER VEJLEDES EKSEMPELVIS I:

 • OPTIMALE TEKNIKKER VED LØFT, SKUB OG TRÆK – ALENE ELLER FLERE
 • LØFT OG DREJNING AF KROP PÅ SAMME TID
 • ERGONOMISK OPTIMALE TEKNIKKER VED PLACERING OG PLUKNING AF VARER M.M. FRA LAGERREOLER OG LIGNENDE
 • ARBEJDE OVER SKULDERHØJDE OG I LAV HØJDE
 • INDSTILLING AF SÆDE, SAMT IND- OG UDSTIGNING AF BL.A. INTERNE TRANSPORTMIDLER
 • OPTIMALE ERGONOMISKE RUTINER MED VARIATION I ARBEJDSOPGAVER
 • FOREBYGGENDE ØVELSER OG STRÆK
 • INFORMATION OM SUNDHEDSPARTNERDK VIDEO MED ØVELSER

Efter aftale optages eventuel en kort videosekvens eller billede for at visualisere eventuelle uhensigtsmæssige rutiner og arbejdsstillinger. Dette gør det nemmere at vejlede og rådgive medarbejderen efterfølgende.

 

ERGONOMISK RAPPORT:  EFTER ØNSKE KAN DER UDARBEJDES RAPPORT OVER OBSERVATIONER OG ANBEFALINGER

VEJLEDENDE PRIS: INDHENT TILBUD

KONTAKT OS FOR MERE INFO ELLER TILBUD PÅ TELEFON 20 20 88 60 | INFO@SUNDHEDSPARTNERDK.DK