Ergonomisk vejledning på jobbet

… OG HJÆLP TIL SUNDE ARBEJDSVANER PÅ KONTORET, FORAN COMPUTEREN OG PÅ LAGER, I PRODUKTION OG TRANSPORT

Velkommen på vores side om ergonomisk vejledning på jobbet. Hos Sundhedspartnerdk kan du og dine kollegaer, få hjælp til endnu bedre ergonomiske vaner på kontor, lager, produktion og transport. En ergonomisk vejledning på jobbet fra Sundhedspartnerdks vejledere er altid evidensbaseret. Men vejledningen foregår samtidig i “øjenhøjde”, tilpasset dig og dine kollegaer. Den individuelle vejledning sikrer høj kvalitet for alle – både den enkelte medarbejder og hele virksomheden.

Fokus på et sundt ergonomisk arbejdsmiljø er en god forretning

Ondt i skuldrene, “musearm”, hovedpine og fx koncentrationsbesvær er blot nogle få af de mange gener, statisk og ensformigt arbejde i kontormiljøet, kan føre med sig. Det er belastende for den enkelte medarbejder, men det kan også få store konsekvenser, for de enkelte teams på arbejdspladsen og virksomheden som helhed, hvis problemerne viser sig at være omfattende.

Men også fysisk hårdt arbejde på lager, i produktion eller fx chaufførbranchen slider på muskler, led og skelet.

Derfor betaler det sig i længden, at du og dine kollegaer har fokus på gode og sunde ergonomiske vaner, på jeres arbejdsplads.

Sundhedspartnerdk hjælper jer med at skabe større arbejdsglæde og bedre produktivitet.

Vi hos Sundhedspartnerdk kan bl.a. hjælpe jer, til at opnå gode og sunde arbejdsrutiner ved computeren eller ved andre arbejdsfunktioner.

Den ergonomiske vejledning kan bl.a. hjælpe jer til at opnå bedre trivsel, større arbejdsglæde, en bedre effektivitet og samtidig medvirke til at reducere sygefravær. Eller kort og godt, et bedre ergonomisk arbejdsmiljø.

Dette giver en uvurderlig fordel for virksomheden som på sigt kan se frem til reducerede udgifter bl.a. til sygedagpenge, tab af knowhow, rekruttering og oplæring af nye medarbejdere m.m.

Med andre ord – en stor fordel, for både medarbejdere og virksomhed.

 

Hvad får I?
Den vejledning du og dine kollegaer får, er personlig og sigter mod at hver enkelt opnår indsigt og forståelse for, hvordan I opnår den eller de mest hensigtsmæssige arbejdsstillinger, så nedslidning ved ensartet og statisk muskelarbejde eller fx hårdt fysisk arbejde minimeres.

  • Vejledning ud fra eksisterende inventar og IT-udstyr: Al ergonomisk rådgivning, gives som udgangspunkt ud fra det inventar og de arbejdsstationer der eksisterer på jeres arbejdsplads i forvejen. Ønsker I rådgivning i ny-investering i inventer, specialudstyr som fx ergonomiske mus, tastatur m.v., så medvirker vi meget gerne i denne proces efter aftale med jer.
  • Visuel rådgivning: For bedst mulig vejledning, vil der efter aftale blive optaget en kort videosekvens mens almindelige arbejdsrutiner udføres. Dette gør det nemmere, at visualisere eventuelle uhensigtsmæssige rutiner/arbejdsstillinger for medarbejderen og danner derfor grundlag, for en optimal efterfølgende vejledning.
  • Individuel vejledning ved kontorarbejde: Ved kontorarbejde, vejledes I bl.a. i indstilling af skærm/bord/stol i forhold til arbejde i siddende og stående stilling.
  • Vejledning ved fysisk arbejde: Ved arbejde på lager, produktion, transport m.v., vejledes bl.a. i ergonomisk rigtige måde at løfte, trække og skubbe på.
  • Øvelser, tips og råd: Du og dine kollegaer vejledes i forebyggende øvelser og udstrækning.
  • Brugbar viden til senere brug: Den opnåede viden om gode arbejdsstillinger, kroppens ergonomiske opbygning og funktioner, giver efterfølgende den enkelte medarbejder langt større mulighed, for at tage hånd om sin egen arbejdssituation og rutiner på jobbet og dermed bremse nedslidning, af bevægeapparatet.

Eksempel på video fra vores videobibliotek

Heidi, fysioterapeut og fitnessinstruktør
fra Sundhedspartnerdk viser
elastiktræning på jobbet

Tidsforbrug
Vejledningen vil typisk vare 15-20 minutter pr. medarbejder (3-4 vejledninger/medarbejdere pr. time)

Hvem hjælper jer?
Sundhedspartnerdks ergonomiske vejledere, har faglige baggrunde som fx fysiurgisk behandler, ergoterapeut, fysioterapeut eller kandidat i idræt. Fælles for dem alle, er at de har flere års praktisk erfaring i ergonomisk vejledning på arbejdspladsen, samt i undervisning inden for træning og fysisk aktivitet. Vores ergonomiske vejledere ved hvad de taler om…

 

Priser

Prisen er afhængig af antallet af medarbejdere som skal vejledes. Indhent derfor tilbud.

Kontakt os nu på telefon 20 20 88 60