Portrait of drill worker in factory in late night shift

HELBREDSKONTROL VED NATARBEJDE

FÅ EN LOVPLIGTIG HELBREDSKONTROL VED NATARBEJDE

Er dine medarbejdere omfattet af kravet til lovpligtig helbredskontrol ved natarbejde, så kan vi hos Sundhedspartnerdk hjælpe dig.

Med en Sundhedspartnerdk helbredskontrol af dine medarbejdere med natte- eller skifteholdsarbejde er I sikret høj kvalitet i udførelsen, valideret måleudstyr og sundhedskonsulenter med faglig viden om nattearbejde og risici.

Indholdet er tilpasset jeres arbejdsplads og de arbejdsfunktioner og belastninger som jeres medarbejdere udsættes for i forbindelse med deres arbejde.

Tests og vejledning udføres af vores sundhedsfagligt uddannede sundhedskonsulenter som alle har stor erfaring med evidensbaseret sundhedsvejledning inden for alle brancher og fag.

Alle helbredskontrol er under supervision af Sundhedspartnerdks egen læge, og opfylder arbejdstilsynets krav.

KONTAKT OS NU FOR HELBREDSKONTROL TIL DINE MEDARBEJDERE

RING NU PÅ TELEFON 20 20 88 60 | INFO@SUNDHEDSPARTNERDK.DK

NATTEARBEJDE PÅVIRKER VORES HELBRED

Natarbejde påvirker vores liv og helbred på mange måder. Blandt andet ved man i dag, at risikoen for ulykker og forskellige former for fejl stiger ved natarbejde og arbejde med skiftende arbejdstider.

Undersøgelser peger desuden i retning af at risikoen for kræft er forøget hos medarbejdere som er beskæftiget med arbejde om natten.

Ydermere ved man i dag at stress, hovedpine, fordøjelsesproblemer, søvnmangel og vægtproblemer oftere forekommer hos den befolkningsgruppe som er beskæftiget med skifteholds- og natarbejde.

 

HVEM ER OMFATTET AF LOVEN OM “HELBREDSKONTROL VED NATARBEJDE”?

Natperiode defineres i arbejdstidsloven som et tidsrum på mindst 7 timer, som omfatter tidsrummet mellem kl. 00.00 og kl. 05.00. Medmindre andet er aftalt, er natperioden fra kl. 22.00 til kl. 05.00.

I arbejdstidsloven definerer man en natarbejder som en medarbejder der normalt udfører mindst 3 timer af sin daglige arbejdstid i natperioden. Eller en medarbejder der udfører natarbejde i mindst 300 timer inden for en 12 måneders periode.

Er dine medarbejdere omfattet af arbejde i ovennævnte tidsperioder skal du tilbyde disse en helbredskontrol inden påbegyndelse af natarbejde og herefter med regelmæssige tidsrum på mindre end 3 år

FORMÅLET MED LOVPLIGTIG HELBREDSKONTROL

Medarbejdere med natarbejde har statistisk større risiko for en lang række helbredsmæssige gener. Gener som både kan forværre nuværende sygdomme eller medvirke til at medarbejderen pådrager sig forskellige sygdomme som fx hjertekarsygdomme.

Formålet med helbredskontrollen er derfor gennem en screening med fysiske og biologiske målinger dels at sikre, at medarbejderen ikke påvirkes af at arbejde om natten og dels at kunne handle i tide dersom screeningen viser tegn på, at en medarbejder har fysiske eller psykiske gener som følge at arbejdet.

Målet med helbredskontrollen er derfor at give medarbejderen oversigt over sin fysiske helbredstilstand “nu og her” og samtidig udstyre dem med redskaber til at tage ansvar for eget liv og sundhed.

 

KONTAKT OS NU PÅ TELEFON 20 20 88 60 | INFO@SUNDHEDSPARTNERDK.DK

EN SUNDHEDSPARTNERDK HELBREDSKONTROL BESTÅR AF FØLGENDE:

 • ELEKTRONISK SPØRGESKEMA MED FOKUS PÅ KRAMS FAKTORER OG NATARBEJDE
 • EN RÆKKE FYSISKE OG BIOLOGISKE MÅLINGER (SE NEDENFOR)
 • EN SAMTALE MED SUNDHEDSPARTNERDKS SUNDHEDSKONSULENT

 

EKSEMPLER PÅ FYSISKE OG BIOLOGISKE MÅLINGER

 • BLODTRYK
 • BLODSUKKER
 • HÆMOGLOBIN
 • KOLESTEROL
 • FEDTPROCENT
 • BODYAGE
 • BMI
 • TALJEMÅL
 • HEARTSCORE
 • KONDITEST
 • LUNGEFUNKTIONSTEST (SPIROMETRI)
 • HØRETEST (AUDIOMETRI)