Lovpligtig helbredskontrol ved natarbejde

Få et lovpligtigt sundhedstjek af dine natarbejdere

Sundhedspartnerdk tilbyder at udføre de lovpligtige helbredskontrol af medarbejdere med natarbejde på din arbejdsplads.

Helbredsundersøgelsen opfylder kravet om høj kvalitet og er tilpasset jeres virksomhed og de arbejdsfunktioner og belastninger, som jeres medarbejdere udsættes for i forbindelse med deres arbejde.

Tests og vejledning udføres af vores sundhedsfagligt uddannede sundhedskonsulenter, som har stor erfaring med evidensbaseret sundhedsvejledning inden for alle brancher og fag.

Alle vores helbredskontrol ved natarbejde er under supervision af Sundhedspartnerdks egen læge, og opfylder Arbejdstilsynets krav.

 

 

Hvornår er man omfattet af loven om “Helbredskontrol ved natarbejde”?

Natarbejde påvirker vores liv og helbred på mange måder. Blandt andet ved man i dag, at risikoen for ulykker og forskellige former for fejl stiger ved natarbejde og arbejde med skiftende arbejdstider.

Undersøgelser peger desuden i retning af, at risikoen for kræft er forøget hos medarbejdere som er beskæftiget med arbejde om natten.

Ydermere ved man i dag at stress, hovedpine, fordøjelsesproblemer, søvnmangel og vægtproblemer oftere forekommer hos den befolkningsgruppe som er beskæftiget med skifteholds- og natarbejde.

Dine medarbejdere skal derfor tilbydes helbredskontrol, hvis de mindst har:

“300 timers arbejde mellem klokken 00.00 og 05.00 indenfor en 12 måneders periode”.

Er dette tilfældet SKAL alle medarbejdere tilbydes det obligatoriske helbredstjek. Det samme gør sig gældende, når en ny medarbejder overgår til natarbejde.

 

 

Få udført helbredskontrol af Sundhedspartnerdks sundhedskonsulenter

Er I omfattet af loven om Helbredskontrol ved natarbejde, så overlad trygt jeres medarbejdere til vores erfarne sundhedskonsulenter, som på betryggende vis, vil gennemføre relevante målinger og tests ude på jeres arbejdsplads.

 

Ved en lovpligtig helbredskontrol, måler vi eksempelvis på følgende parametre:

  • Kropsvægt (BodyMass)
  • BMI (BodyMassIndex)
  • Fedtprocent
  • Taljemål
  • Blodtryk
  • Blodsukker
  • Kolesterol
  • Lungefunktion (spirometertest)*
  • Høretest (audiometer)*
  • Hæmoglobinværdi (blodprocent)*

* Disse målinger kan eventuelt indgå, afhængig af de arbejdsmiljømæssige gener, medarbejderne udsættes for.

Personligt spørgeskema
Ved den lovpligtige helbredskontrol indgår også obligatorisk fremsendelse af elektronisk spørgeskema til de enkelte medarbejdere. Medarbejderen besvarer i skemaet stillede spørgsmål om bl.a. egen opfattelse af psykiske (stress) og fysiske belastningssymptomer, samt medarbejderens egen opfattelse af helbred og livsstil.

Skemaet besvares inden helbredskontrollen.

Efter den gennemførte helbredskontrol, gennemgår Sundhedspartnerdks sundhedskonsulent sammen med medarbejderen spørgeskemaet og de resultater der er fremkommet ved selve undersøgelsen.

Forløbet ender ud i oplæg til handlingsplan med udgangspunkt i data og samtale.

 

Du er i trygge hænder med faguddannet sundhedspersonale

Sundhedskontrol af jeres medarbejdere er et spørgsmål om tillid – ikke kun mellem jeres virksomhed/ledelse og sundhedspartnerdk, men i højeste grad også mellem jeres medarbejdere og vores sundhedskonsulenter.

Derfor møder dine kollegaer kun faguddannet sundhedspersonale med en godkendt sundhedsfaglig uddannelse som foruden det rent faglige, også besidder stor erfaring i vejledning af alle personalegrupper, køn og – ikke mindst, med forskellige sociale baggrunde.

Vores sundhedskonsulenter er desuden under supervision af vores egen læge.

Med andre ord – så er både du og dine kollegaer i gode og trygge hænder hos os!

 

Få en snak med os om lovpligtig helbredskontrol ved natarbejde
Ring på telefon 20 20 88 60

 

 

Læs også om Sundhedspartnerdk SUNDHEDSTJEK (personlige sundhedsprofiler) på jobbet.