Influenzavaccination,1500-275

INFLUENZAVACCINATION PÅ JOBBET

NEDSÆT RISIKOEN FOR INFLUENZA PÅ DIN ARBEJDSPLADS 

Med en influenzavaccination på jobbet beskytter du effektivt dig selv og dine kollegaer mod at blive ramt af influenza i vinterhalvåret.

Influenzavirus er meget smitsom og kan hurtigt betyde et større og længerevarende sygefravær da medarbejderne gennem hele vinteren kan smitte hinanden på skift.

Ved som virksomhed at tilbyde en influenzavaccination til medarbejdere, nedsættes denne smitte-risiko betydeligt. Risikoen for at blive ramt af influenza er eksempelvis reduceret med hele 80-90 % hos yngre og raske personer der har ladet sig vaccinere.

Der er altså mange gode grunde til at investere i en influenzavaccination på jobbet – både for den enkelte medarbejder, kollegaerne imellem og for økonomien i en travl virksomhed.

 

KONTAKT OS NU FOR AFTALE OM VACCINATION PÅ TELEFON 20 20 88 60 | INFO@SUNDHEDSPARTNERDK.DK

VEJLEDENDE PRISER

PRIS INFORMATION

VEJLEDENDE PRISER PR VACCINATION

1 til 9 stk.       170,00 kr. pr. stk.
10 til 19 stk.   160,00 kr. pr. stk.
20 til 49 stk.   135,00 kr. pr. stk.
50 til 99 stk.   125,00 kr. pr. stk.
100-199 stk.   120,00 kr. pr. stk.
200-249 stk.   115,00 kr. pr. stk.
250 + stk.   105,00 kr. pr. stk.

 

Priserne er eksklusive moms.

Alle priser er vejledende. Indhent derfor altid tilbud.

TILLÆG TIL PRISER

Priserne gælder ved antal vaccinationer ved SAMME besøg på samme adresse.

Vær opmærksom på, at dersom der foretages færre vaccinationer end 9, faktureres for det faktiske antal samt et gebyr på kr. 1.000,00.

Den samlede pris vil dog aldrig overstige det beløb der svarer til 9 stk. vaccinationer a kr. 170,- (hvad prisen er for 9 stk.).

Ved færre vaccinationer end 50 samme dag og samme adresse, pålægges kørselsgebyr (statens takst) dog mindst kr. 550,00.

Ved vaccinationer på Sjælland og øerne pålægges et transportgebyr på kr. 1.700,- ved færre end 50 stk. udførte vaccinationer ved SAMME besøg med mindre der aftales andet*.

* Ved en koordinering af tidspunkter for vaccination, kan dette gebyr ofte reduceres eller helt bortfalde.

PRAKTISKE INFORMATIONER

HVOR EFFEKTIV ER INFLUENZAVACCINE

Sunde og raske yngre personer opnår en beskyttelse på helt op mod 80-90 %. Rammes man alligevel af en variant af influenzavirus som vaccinen ikke har dækket, vil symptomerne ofte være mildere.

ER DER RISIKO FORBUNDET MED AT BLIVE VACCINERET

For langt de fleste er der ingen risiko forbundet med at blive vaccineret mod influenza.

Der er dog enkelte ting du skal være opmærksom på.

Influenzavaccinen er udvundet på protein fra hønseæg. Det betyder, at dersom du er allergisk over for æg eller kylling, må du ikke blive vaccineret.

Det samme gælder hvis du tidligere har betydelige gener i forbindelse med vaccinationer generelt.

Har du feber på dagen, bør du udsætte at blive vaccineret til du er feberfri.

I forbindelse med vaccinationen kan der opstå let rødme og ømhed lige i nærheden af indstiksstedet.

Hos nogle kan der kortvarigt forekomme feber.

Disse bivirkninger er dog blot tegn på at kroppen aktiverer immunforsvaret ved at producerer antistoffer mod influenzavirus, og er altså ikke farligt.

HVOR OFTE SKAL MAN LADE SIG VACCINERE

Da influenzavirus hele tiden ændrer sig skal vaccination foretages hvert år.

FAKTA OG MYTER OM INFLUENZA OG VACCINATION

Læs her om fakta og myter om influenza

HVORNÅR SKAL I VACCINERES

Influenzasæsonen starter typisk i december og varer hele vinteren over.

For at få det optimale ud af forebyggelsen skal vaccinationen derfor foretages i perioden primo oktober til primo/medio december.

HVORDAN FOREGÅR DET

Selve vaccinationen tager kun ca. 1-2 minutter pr. person.

Selve vaccinationen foretages med en meget tynd steril éngangskanyle som typisk indføres i skuldermusklen deltoideus.

HVOR FOREGÅR DET

Vaccinationerne finder sted på jeres arbejdsplads.

HVEM VACCINERER JER

Vaccinationerne foretages af én eller flere af Sundhedspartnerdks sundhedskonsulenter afhængig af antal medarbejdere der skal vaccineres.

Vaccinationerne er autoriseret af Sundhedspartrnerdks egen sundhedsansvarlige læge jf. “Delegation af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed”.

 

KONTAKT OS NU FOR AFTALE OM INFLUENZAVACCINATION PÅ TELEFON 20 20 88 60 | INFO@SUNDHEDSPARTNERDK.DK

INFLUENZAVACCINATION OG SKAT

INFLUENZAVACCINATION PÅ ARBEJDSPLADSEN ER ET PERSONALEGODE

I følge SKAT er det ikke skattepligtigt for den enkelte medarbejder at tage imod en influenzavaccination på arbejdspladsen.

LÆS SKATS AFGØRELSE HER