Influenzavaccination,1500-275

INFLUENZAVACCINATION PÅ JOBBET – nu 4-valent vaccine!

NEDSÆT RISIKOEN FOR INFLUENZA PÅ DIN ARBEJDSPLADS 

Med en influenzavaccination på jobbet beskytter du effektivt dig selv og dine kollegaer mod at blive ramt af influenza i vinterhalvåret.

Influenzavirus er meget smitsom og kan hurtigt betyde et større og længerevarende sygefravær da medarbejderne gennem hele vinteren kan smitte hinanden på skift.

Ved som virksomhed at tilbyde en influenzavaccination til medarbejdere, nedsættes denne smitte-risiko betydeligt. Risikoen for at blive ramt af influenza er eksempelvis reduceret med hele 80-90 % hos yngre og raske personer der har ladet sig vaccinere med den 3-valente vaccine.

 

STØRRE SIKKERHED MOD INFLUENZA MED DEN NYE 4-VALENTE VACCINATION

Med den nye 4-valente vaccine som fås fra 2019, beskyttes både mod 2 A-virus og 2 B-virus.

De tidligere 3-valente vacciner beskyttede kun mod 2 A-virus og 1 B-virus. Med den nye 4-valente vaccine mod influenza er beskyttelsen dermed væsentligt forøget i forhold til tidligere vacciner.

Vaccinen er lidt dyrere, men til gengæld er beskyttelsen øget væsentligt.

Der er altså mange gode grunde til at investere i en influenzavaccination på jobbet – både for den enkelte medarbejder, kollegaerne imellem og for økonomien i en travl virksomhed.

 

KONTAKT OS NU FOR AFTALE OM VACCINATION PÅ TELEFON 20 20 88 60 | INFO@SUNDHEDSPARTNERDK.DK

CORONAVIRUS (SARS-CoV-2) OBS! VI VACCINERER IKKE MOD COVID!

Hos Sundhedspartnerdk har vi besluttet IKKE at vaccinere mod Covid-19, da der efter vores vurdering er et alt for højt antal bivirkning.

Læs mere om SARS-CoV-2 virus her

VACCINATION MOD COVID-19 OG INFLUENZAVIRUS

Det er vigtigt at slå fast at Corona-virus og influenzavirus er 2 forskellige typer vira. Man er altså ikke beskyttet mod influenza, hvis man lader sig vaccinere for Corona-virus og omvendt.

Vil du reducere risikoen for at blive ramt af influenza, bør du derfor stadig lade dig vaccinere.

BESTIL TID TIL INFLUENZA-VACCINATION NU!

Pandemien med SARS-CoV-2 har allerede kostet mange arbejdspladser rigtig mange penge. Vi ved endnu ikke, om et nyt udbrud af Covid-19 vil komme, men vi ved til gengæld med stor sikkerhed, at vi i efterår/vinter sæsonen igen risikerer at blive ramt af influenzavirus.

Hvor hårdt ved vi ikke endnu. Men influenzavirus medfører hvert eneste år mange sygemeldinger og dermed naturligvis også produktionsnedgang og tab af omsætning.

Det er derfor rettidig omhu allerede nu at overveje tilbud om influenzavaccination til medarbejderne til efteråret.

Kontakt os derfor nu for aftale om vaccinationer mod influenza på jeres arbejdsplads.

KONTAKT OS PÅ TELEFON 2020 8860 | INFO@SUNDHEDSPARTNERDK.DK

 

Ring allerede i dag på telefon 20 20 88 60 og få en snak om vaccination af dig og dine kollegaer!

VEJLEDENDE PRISER

PRIS INFORMATION

VEJLEDENDE PRISER PR VACCINATION (4-VALENT) 2023

1 til 9 stk.       220,00 kr. pr. stk.
10 til 19 stk.   205,00 kr. pr. stk.
20 til 49 stk.   195,00 kr. pr. stk.
50 til 99 stk.   185,00 kr. pr. stk.
100-249 stk.   175,00 kr. pr. stk.
250-349 stk.   155,00 kr. pr. stk.
350 + stk.   135,00 kr. pr. stk.

 

Ovennævnte priser ved vaccination på samme lokation samme dag, og i uafbrudt rækkefølge. Priserne er inklusive tidsforbrug samt efterfølgende registrering elektronisk i Det Danske Vaccinationsregister.

Priserne er eksklusive moms.

Alle priser er vejledende. Indhent derfor altid tilbud ved større ordrer.

TILLÆG TIL PRISER

Priserne gælder ved antal vaccinationer ved SAMME besøg, på samme tid og på samme adresse.

Vær opmærksom på, at dersom der foretages 9 eller færre vaccinationer faktureres kr. 1.980, svarende til 9.

Ved færre vaccinationer end 50 samme dag og samme adresse, pålægges vaccinationsgebyr (svarende til statens kilometertakst) dog mindst kr. 850,00.

Ved vaccinationer på Sjælland og ikke-landfaste øer pålægges et transportgebyr på kr. 1.700,- ved færre end 50 stk. udførte vaccinationer ved SAMME besøg med mindre der aftales andet*.

* Ved en koordinering af tidspunkter for vaccination, kan dette gebyr ofte reduceres til ovennævnte kr. 850,00

DROP-IN GEBYR
Der vaccineres i en kontinuerlig rækkefølge. Ønskes der en drop-in aftale, hvor konsulenten er tilstede i en periode, hvor medarbejderne kan droppe ind, betales foruden prisen for vacciner, kr. 1.000 i timen.

PRAKTISKE INFORMATIONER

HVOR EFFEKTIV ER INFLUENZAVACCINE

Sunde og raske yngre personer opnår en beskyttelse på helt op mod 80-90 % ved vaccination med den 3-valente vaccine. Rammes man alligevel af en variant af influenzavirus som vaccinen ikke har dækket, vil symptomerne ofte være mildere.

Men med den nye 4-valente vaccine (fra 2019) er risikoen for at blive smittet væsentligt reduceret.

ER DER RISIKO FORBUNDET MED AT BLIVE VACCINERET

For langt de fleste er der ingen risiko forbundet med at blive vaccineret mod influenza.

Der er dog enkelte ting du skal være opmærksom på.

Influenzavaccinen er udvundet på protein fra hønseæg. Det betyder, at dersom du er allergisk over for æg eller kylling, må du ikke blive vaccineret.

Det samme gælder hvis du tidligere har betydelige gener i forbindelse med vaccinationer generelt.

Har du feber på dagen, bør du udsætte at blive vaccineret til du er feberfri.

I forbindelse med vaccinationen kan der opstå let rødme og ømhed lige i nærheden af indstiksstedet.

Hos nogle kan der kortvarigt forekomme feber.

Disse bivirkninger er dog blot tegn på at kroppen aktiverer immunforsvaret ved at producerer antistoffer mod influenzavirus, og er altså ikke farligt.

HVOR OFTE SKAL MAN LADE SIG VACCINERE

Da influenzavirus hele tiden ændrer sig skal vaccination foretages hvert år.

FAKTA OG MYTER OM INFLUENZA OG VACCINATION

Læs her om fakta og myter om influenza

HVORNÅR SKAL I VACCINERES

Influenzasæsonen starter typisk i december og varer hele vinteren over.

For at få det optimale ud af forebyggelsen skal vaccinationen derfor foretages i perioden primo oktober til medio/ultimo december.

Der er ikke nødvendigvis en fordel ved at blive vaccineret så tidligt som muligt.

Dels starter influenzasæsonen typisk i december, og vaccination medfører beskyttelse efter ca. 2 uger. Da virkningen typisk varer 6-12 måneder og gradvist aftager i perioden, vil en senere vaccination øge beskyttelsen mod at blive syg i hele perioden.

HVORDAN FOREGÅR DET

Selve vaccinationen tager kun ca. 1-2 minutter pr. person.

Selve vaccinationen foretages med en meget tynd steril éngangskanyle som typisk indføres i skuldermusklen deltoideus.

HVOR FOREGÅR DET

Vaccinationerne finder sted på jeres arbejdsplads.

REGISTRERING AF VACCINATIONEN I DET FÆLLES MEDICINKORT
Efter vaccinationen er foretaget, sørger Sundhedspartnerdk for, at denne bliver registreret online, i det fælles medicinkort.

HVEM VACCINERER JER

Vaccinationerne foretages af én eller flere af Sundhedspartnerdks sundhedskonsulenter afhængig af antal medarbejdere der skal vaccineres.

Vaccinationerne er autoriseret af Sundhedspartrnerdks egen sundhedsansvarlige læge jf. “Delegation af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed”.

 

KONTAKT OS NU FOR AFTALE OM INFLUENZAVACCINATION PÅ TELEFON 20 20 88 60 | INFO@SUNDHEDSPARTNERDK.DK

INFLUENZAVACCINATION OG SKAT

INFLUENZAVACCINATION PÅ ARBEJDSPLADSEN ER ET PERSONALEGODE

I følge SKAT er det ikke skattepligtigt for den enkelte medarbejder at tage imod en influenzavaccination på arbejdspladsen.

LÆS SKATS AFGØRELSE HER