Influenzavaccination på jobbet

Beskyt dit personale mod influenza med en medarbejder influenzavaccination på jobbet, og reducer risikoen, for unødvendigt sygefravær og ubehag!

Med en influenzavaccination på jobbet beskytter du både dine medarbejder mod influenza og sikrer produktiviteten.

Modsat manges opfattelse, så er influenza ikke kun en omgang snue med hoste og lidt rindende øjne hvor man med en pakke lommeservietter kan passe sit arbejde. Derimod medfører influenza som regel sengeleje med både hovedpine, smerter i led og muskler, diarré og opkast og høj feber mellem 38 og 40grader.

Det betyder med andre ord, at man ikke er i stand til at passe hverken sit arbejde eller familie og fritid i måske en uge eller længere. Ved at lade sig vaccinere opnår man en betydelig større chance for at kunne gå vinteren igennem uden at skulle tilbringe længere tid under dynen.

På mange arbejdspladser vil der desuden ofte være kollegaer som enten er over 65 eller måske har forskellige kroniske sygdomme hvor influenza kan have mere alvorlige konsekvenser. Influenza vil også være mere ubehagelig for gravide fordi de ofte bliver mere syge end deres ikke-gravide kollegaer.

Influenzavirus er meget smitsom og kan hurtigt betyde et større og længerevarende sygefravær da medarbejderne gennem hele vinteren kan smitte hinanden på skift. Ved som virksomhed at tilbyde en influenzavaccination til sine medarbejdere, nedsættes denne risiko betydeligt. Der er altså mange gode grunde til at investere i en influenzavaccination på jobbet – både for den enkelte medarbejder, kollegaerne imellem og for økonomien i en travl virksomhed.

 

Medarbejder Influenzavaccination er et gratis personalegode
I følge SKAT er det ikke skattepligtigt for den enkelte medarbejdere at tage imod tilbuddet om at lade sig vaccinere mod influenza på arbejdspladsen.

Influenzavaccination og SKAT
Læs SKATS afgørelse her:

 

 

PRAKTISK INFO OM INFLUENZA OG VACCINATION: Læs nederst på siden

 

Vejledende priser influenzavaccination

1 til 9 stk.       170,00 kr. pr. stk.
10 til 19 stk.   160,00 kr. pr. stk.
20 til 49 stk.   135,00 kr. pr. stk.
50 til 99 stk.   125,00 kr. pr. stk.
100-199 stk.   120,00 kr. pr. stk.
200-249 stk.   115,00 kr. pr. stk.
250 + stk.   105,00 kr. pr. stk.

 

Priserne gælder ved antal vaccinationer ved SAMME besøg samme adresse.

Vær opmærksom på, at dersom der foretages færre vaccinationer end 9, faktureres for det faktiske antal samt et gebyr på kr. 1.000,00. Den samlede pris vil dog aldrig overstige det beløb der svarer til 9 stk. vaccinationer a kr. 170,- (hvad prisen er for 9 stk.).

Ved færre vaccinationer end 50 samme dag og samme adresse, pålægges et transportgebyr på kr. 550,00

Ved vaccinationer på Sjælland og øerne pålægges et transportgebyr på kr. 1.500,- ved færre end 50 stk. udførte vaccinationer ved SAMME besøg med mindre der aftales andet*.

* Ved en koordinering af tidspunkter for vaccination, kan dette gebyr ofte helt eller delvist bortfalde. Hør nærmere på telefon 20208860.

Alle priser er eksklusive moms men inklusive tidsforbruget.

 

Kontakt os nu og få en aftale om influenzavaccination på jeres arbejdsplads.
Ring nu på telefon 20 20 88 60

 

PRAKTISKE INFORMATIONER OM INFLUENZAVACCINATION

Hvornår skal I vaccineres?
Influenzasæsonen starter typisk i december og varer hele vinteren over. For at få det optimale ud af forebyggelsen skal vaccinationen derfor foretages i perioden oktober til starten af december.

Hvordan og hvor foregår det?
Selve vaccinationen foretages med en meget tynd steril éngangskanyle som typisk indføres i overarmen. Vaccinationerne finder sted på jeres arbejdsplads, og foretages af én eller flere af Sundhedspartnerdks sundhedskonsulenter afhængig af antal medarbejdere.

Er der risiko ved at blive vaccineret?
For langt de fleste er der ingen risiko forbundet med at blive vaccineret mod influenza. Der er dog enkelte ting du skal være opmærksom på:

Da influenzavaccinen er produceret på æggeproteiner betyder det at du ikke må vaccineres hvis du er allergisk over for æg. Det samme gælder
hvis du tidligere har haft betydelige gener i forbindelse med vaccinationer generelt.

Har du feber på dagen, bør du udsætte at blive vaccineret til du er feberfri.

I forbindelse med vaccinationen, kan der opstå let rødme og ømhed lige omkring indstiksstedet, og hos nogle kan der kortvarigt forekomme feber. Dette er blot tegn på at kroppen aktiverer immunforsvaret ved at producere antistoffer mod influenzavirus og er altså ikke farligt.

 

Hvor godt beskytter influenzavaccinen?
Sunde og raske yngre personer opnår en beskyttelse på helt op mod 80-90 %.

Kan man få influenza af selve vaccinen?
Nej. Vaccinen er udviklet af dødt virus og kan derfor ikke medføre influenza.

Hvor ofte skal man vaccineres?
Da influenzavirus hele tiden ændrer sig skal vaccination foretages hvert år.

Hvem vaccinerer jer?
Influenzavaccinationerne udføres af en af Sundhedspartnerdks sundhedsfaglige medarbejdere.

Vaccinationerne er autoriseret af Sundhedspartnerdks egen sundhedsansvarlige læge jf. “Delegation af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed”