Førstehjælp_slate_til side

KURSUS I FØRSTEHJÆLP OG HJERTESTARTER

Red liv med kursus i førstehjælp og hjertestarter

Førstehjælp betyder “den første hjælp” et menneske i nød modtager.

Med andre ord, så er “førstehjælp” den hjælp der ydes af tilstedeværende eller tililende i den første kritiske periode efter en person fx er ramt af ulykke eller akut livstruende sygdom.

En vigtig hjælp der ofte kan være livreddende!

Ved hjertestop er tiden fx en helt afgørende faktor for overlevelse. Chancen for overlevelse  falder eksempelvis med ca. 10 % pr. minut fra hjertestop til første stød fra hjertestarter er afgivet.

Med et Sundhedspartnerdk kursus i førstehjælp og hjertestarter får du og dine kollegaer, alle de kompetencer I har brug for til at redde liv – uanset om det drejer sig om hjertestop, akut livstruende sygdom eller ulykke.

FULD TILFREDSHED ELLER GRATIS!

Sundhedspartnerdks kurser i førstehjælp tager altid udgangspunkt i dig og dine kollegaer, jeres arbejdsplads og de udfordringer I møder i jeres dagligdag.

Med andre ord, så tilpasser vi førstehjælpskurset så alle deltagere går fra kurset med masser af brugbar viden, en rigtig god og positiv oplevelse – og ikke mindst, med et smil på læben.

Vores kursister er altid glade og tilfredse. Læs udtalelser fra glade kunder

Derfor tør vi også som de eneste i branchen tilbyde dig 100 % tilfredshedsgaranti på vores førstehjælps- og hjertestarterkurser.

SIG TIL HVIS DER ER NOGET VI KAN HJÆLPE DIG MED …

Er du i tvivl om noget, så er du altid mere end velkommen til at kontakte os.

Vi rådgiver dig gerne – og selvfølgelig helt uforpligtende.

 

OVERVEJER DU ET KURSUS I FØRSTEHJÆLP OG HJERTESTARTER?

KONTAKT OS NU FOR MERE INFO ELLER KØB

TELEFON 20 20 88 60 | INFO@SUNDHEDSPARTNERDK.DK

 

DU BLIVER UNDERVIST AF INSTRUKTØR MED AMBULANCE-BAGGRUND

Sundhedspartnerdk er formentlig en af de virksomheder i Danmark som afholder flest kurser i førstehjælp og genoplivning med hjertestarter.

Vores undervisere besidder derfor stor undervisningserfaring – en meget stor fordel for dig.

Alle vores kurser følger Dansk Råd for Genoplivnings anbefalinger, sidste nye guidelines for hjertestop samt internationalt anerkendt “best practice” for førstehjælp.

Undervisningen varetages desuden af undervisere med baggrund fra akut-tjenesten som enten ambulancereddere, traumesygeplejersker eller ambulance-/anæstesilæge.

Er det for meget forlangt, at din instruktør ved, hvad han taler om?

Det synes vi ikke!

SUNDHEDSPARTNERDK KURSER I FØRSTEHJÆLP OG HJERTESTARTER

NEDENFOR KAN DU SE ET UDVALG AF BRANCHESPECIFIKKE KURSER

KONTOR OG ADMINISTRATION

BUTIK OG DETAILHANDEL

DETTE INDEHOLDER DIT KURSUS | KONTOR OG ADMINISTRATION

GENERELT:

 • FØRSTEHJÆLPENS 4 GRUNDREGLER
 • OVERLEVELSESKÆDEN
 • ABC-REGLEN
 • ALARMERING
 • SIDELEJE
 • FRIGØRELSE AF FREMMEDLEGEME I LUFTVEJENE
 • HJERTE-LUNGE-REDNING + HJERTESTARTER
 • INFORMATION OM VIGTIGE 1. HJÆLPS APPS

BRANCHESPECIFIKT

FØRSTEHJÆLP VED FX:
AKUT LIVSTRUENDE SYGDOMME SOM FX:

 • HJERTESTOP
 • SYMPTOMER PÅ BLODPROP I HJERTET
 • APOPLEKSI (BLODPROP I HJERNEN/HJERNEBLØDNING)
 • ASTMAANFALD
 • INSULINTILFÆLDE
 • KRAMPEANFALD (EPILEPSI, DIABETES, HOVEDTRAUME M.V.)

DER INDGÅR FORUDEN DEN TEORETISKE DEL PRAKTISKE ØVELSER OG CASES

VARIGHED: 5 TIMER (FÅS I LIGHT VERSION PÅ 4 TIMER)

ANTAL DELTAGERE: OP TIL 16

KURSUSPRIS: 7.950,00 / 6.360,00 

KØB AF FLERE KURSER, INDHENT TILBUD

Alle priser er eksklusiv moms

HJERTESTARTER: TRYK HER FOR INFO/KØB AF HJERTESTARTER

KONTAKT OS FOR MERE INFO ELLER KØB PÅ TELEFON 20 20  88 60 | INFO@SUNDHEDSPARTNERDK.DK

DETTE INDEHOLDER DIT KURSUS | BUTIK OG DETAILHANDEL

GENERELT:

 • FØRSTEHJÆLPENS 4 GRUNDREGLER
 • OVERLEVELSESKÆDEN
 • ABC-REGLEN
 • ALARMERING
 • SIDELEJE
 • FRIGØRELSE AF FREMMEDLEGEME I LUFTVEJENE
 • HJERTE-LUNGE-REDNING + HJERTESTARTER
 • INFORMATION OM VIGTIGE 1. HJÆLPS APPS

BRANCHESPECIFIKT

FØRSTEHJÆLP VED FX:
AKUT LIVSTRUENDE SYGDOMME OG ULYKKE SOM FX:

 • HJERTESTOP
 • SYMPTOMER PÅ BLODPROP I HJERTET
 • APOPLEKSI (BLODPROP I HJERNEN/HJERNEBLØDNING)
 • INSULINTILFÆLDE
 • KRAMPEANFALD (EPILEPSI, DIABETES, HOVEDTRAUME M.V.)
 • FALDSKADER (KNOGLEBRUD OG KRANIESKADER)

DER INDGÅR FORUDEN DEN TEORETISKE DEL PRAKTISKE ØVELSER OG CASES

VARIGHED: 5 TIMER (FÅS I LIGHT VERSION PÅ 4 TIMER)

ANTAL DELTAGERE: OP TIL 16

KURSUSPRIS: 7.950,00 / 6.360,00

KØB AF FLERE KURSER, INDHENT TILBUD

Alle priser er eksklusiv moms

HJERTESTARTER: TRYK HER FOR INFO/KØB AF HJERTESTARTER

KONTAKT OS FOR MERE INFO ELLER KØB PÅ TELEFON 20 20  88 60 | INFO@SUNDHEDSPARTNERDK.DK

BYGGERI OG ANLÆG

PRODUKTION, LAGER OG TRANSPORT

DETTE INDEHOLDER DIT KURSUS | BYGGE OG ANLÆG

GENERELT:

 • FØRSTEHJÆLPENS 4 GRUNDREGLER
 • OVERLEVELSESKÆDEN
 • ABC-REGLEN
 • ALARMERING
 • SIDELEJE
 • FRIGØRELSE AF FREMMEDLEGEME I LUFTVEJENE
 • HJERTE-LUNGE-REDNING + HJERTESTARTER
 • INFORMATION OM VIGTIGE 1. HJÆLPS APPS

BRANCHESPECIFIKT (TILPASSES JERES ØNSKER OG BEHOV)

FØRSTEHJÆLP VED FX:
AKUT LIVSTRUENDE SYGDOMME OG ULYKKE SOM FX:

 • HJERTESTOP
 • SYMPTOMER PÅ BLODPROP I HJERTET
 • APOPLEKSI (BLODPROP I HJERNEN, HJERNEBLØDNING)
 • KRAMPEANFALD (EPILEPSI, DIABETES, HOVEDTRAUME M.V.)
 • FALDSKADER (KNOGLEBRUD OG KRANIESKADER)
 • KLEMSKADER OG BLØDNINGER – HERUNDER INDRE BLØDNINGER
 • EL-ULYKKER
 • FOREBYGGELSE OG BEHANDLING AF SHOCK

DER INDGÅR FORUDEN DEN TEORETISKE DEL PRAKTISKE ØVELSER OG CASES

VARIGHED: 5 TIMER

ANTAL DELTAGERE: OP TIL 16

KURSUSPRIS: 7.950,00 

KØB AF FLERE KURSER, INDHENT TILBUD

Alle priser er eksklusiv moms

HJERTESTARTER: TRYK HER FOR INFO/KØB AF HJERTESTARTER

Alle priser er eksklusiv moms

KONTAKT OS FOR MERE INFO ELLER KØB PÅ TELEFON 20 20  88 60 | INFO@SUNDHEDSPARTNERDK.DK

DETTE INDEHOLDER DIT KURSUS | PRODUKTION, LAGER OG TRANSPORT

GENERELT:

 • FØRSTEHJÆLPENS 4 GRUNDREGLER
 • OVERLEVELSESKÆDEN
 • ABC-REGLEN
 • ALARMERING
 • SIDELEJE
 • FRIGØRELSE AF FREMMEDLEGEME I LUFTVEJENE
 • HJERTE-LUNGE-REDNING + HJERTESTARTER
 • INFORMATION OM VIGTIGE 1. HJÆLPS APPS

BRANCHESPECIFIKT (TILPASSES JERES ØNSKER OG BEHOV)

FØRSTEHJÆLP VED FX:
AKUT LIVSTRUENDE SYGDOMME OG ULYKKE SOM FX:

 • HJERTESTOP
 • SYMPTOMER PÅ BLODPROP I HJERTET
 • ÆTSNINGER OG FORBRÆNDINGER
 • FALDSKADER (KNOGLEBRUD OG KRANIESKADER)
 • KLEMSKADER OG BLØDNINGER – HERUNDER INDRE BLØDNINGER
 • FOREBYGGELSE OG BEHANDLING AF SHOCK

DER INDGÅR FORUDEN DEN TEORETISKE DEL PRAKTISKE ØVELSER OG CASES

VARIGHED: 5 TIMER

ANTAL DELTAGERE: OP TIL 16

KURSUSPRIS: 7.950,00 

KØB AF FLERE KURSER, INDHENT TILBUD

Alle priser er eksklusiv moms

HJERTESTARTER: TRYK HER FOR INFO/KØB AF HJERTESTARTER

Alle priser er eksklusiv moms

KONTAKT OS FOR MERE INFO ELLER KØB PÅ TELEFON 20 20  88 60 | INFO@SUNDHEDSPARTNERDK.DK

SKOLE OG GYMNASIUM

BØRNE OG SMÅBØRNS INSTITUTIONER

DETTE INDEHOLDER DIT KURSUS | SKOLE OG GYMNASIUM

GENERELT:

 • FØRSTEHJÆLPENS 4 GRUNDREGLER
 • OVERLEVELSESKÆDEN
 • ABC-REGLEN
 • ALARMERING
 • SIDELEJE
 • FRIGØRELSE AF FREMMEDLEGEME I LUFTVEJENE
 • HJERTE-LUNGE-REDNING + HJERTESTARTER
 • INFORMATION OM VIGTIGE 1. HJÆLPS APPS

BRANCHESPECIFIKT (TILPASSES JERES ØNSKER OG BEHOV)

FØRSTEHJÆLP VED FX:
AKUT LIVSTRUENDE SYGDOMME OG ULYKKE SOM FX:

 • HJERTESTOP + SYMPTOMER PÅ BLODPROP I HJERTET
 • ASTMAANFALD, INSULINTILFÆLDE
 • BLØDNINGER (MINDRE OG LIVSTRUENDE)
 • KRAMPEANFALD (VED FX EPILEPSI, DIABETES, HOVEDTRAUME M.V.)
 • FALDSKADER (KNOGLEBRUD OG KRANIESKADER)
 • ÆTSNINGER OG FORGIFTNINGER (BL.A. EUFORISERENDE STOFFER)

DER INDGÅR FORUDEN DEN TEORETISKE DEL PRAKTISKE ØVELSER OG CASES

VARIGHED: 5 TIMER (FÅS I LIGHT VERSION PÅ 4 TIMER)

ANTAL DELTAGERE: OP TIL 16

KURSUSPRIS: 7.950,00 / 6.360,00 

KØB AF FLERE KURSER, INDHENT TILBUD

Alle priser er eksklusiv moms

HJERTESTARTER: TRYK HER FOR INFO/KØB AF HJERTESTARTER

KONTAKT OS FOR MERE INFO ELLER KØB PÅ TELEFON 20 20  88 60 | INFO@SUNDHEDSPARTNERDK.DK

DETTE INDEHOLDER DIT KURSUS | BØRN OG SMÅBØRN

GENERELT:

 • FØRSTEHJÆLPENS 4 GRUNDREGLER
 • OVERLEVELSESKÆDEN
 • ABC-REGLEN
 • ALARMERING
 • SIDELEJE
 • FRIGØRELSE AF FREMMEDLEGEME I LUFTVEJENE
 • HJERTE-LUNGE-REDNING + HJERTESTARTER
 • INFORMATION OM VIGTIGE 1. HJÆLPS APPS

BRANCHESPECIFIKT (TILPASSES JERES ØNSKER OG BEHOV)

FØRSTEHJÆLP VED FX:
AKUT LIVSTRUENDE SYGDOMME OG ULYKKE SOM FX:

 • HJERTESTOP + SYMPTOMER PÅ BLODPROP I HJERTET
 • LUFTVEJSPROBLEMER (ASTMAANFALD OG FALSK STRUBEHOSTE)
 • BLØDNINGER (MINDRE OG LIVSTRUENDE)
 • KRAMPEANFALD (EPILEPSI, FEBERKRAMPE M.FL.)
 • SLAG MOD KRANIET (BULER OG MERE ALVORLIGE)
 • ÆTSNINGER OG FORGIFTNINGER
 • FREMMEDLEGEME I NÆSE OG ØRER

DER INDGÅR FORUDEN DEN TEORETISKE DEL PRAKTISKE ØVELSER OG CASES

VARIGHED: 5 TIMER (FÅS I LIGHT VERSION PÅ 4 TIMER)

ANTAL DELTAGERE: OP TIL 16

KURSUSPRIS: 7.950,00 / 6.360,00 

KØB AF FLERE KURSER, INDHENT TILBUD

Alle priser er eksklusiv moms

HJERTESTARTER: TRYK HER FOR INFO/KØB AF HJERTESTARTER

KONTAKT OS FOR MERE INFO ELLER KØB PÅ TELEFON 20 20  88 60 | INFO@SUNDHEDSPARTNERDK.DK

FYSIOTERAPEUTER M.V.

DETTE INDEHOLDER DIT KURSUS | AKKREDITERINGSSTANDARDER FOR FYSIOTERAPEUTER

GENERELT:

 • FØRSTEHJÆLPENS 4 GRUNDREGLER
 • OVERLEVELSESKÆDEN
 • ABC-REGLEN
 • ALARMERING
 • SIDELEJE
 • FRIGØRELSE AF FREMMEDLEGEME I LUFTVEJENE
 • HJERTE-LUNGE-REDNING + HJERTESTARTER
 • INFORMATION OM VIGTIGE 1. HJÆLPS APPS

BRANCHESPECIFIKT

FØRSTEHJÆLP VED FX:
AKUT LIVSTRUENDE SYGDOMME OG ULYKKE SOM:

 • KNOGLEBRUD
 • APOPLEKSI (HJERNEBLØDNING OG BLODPROP I HJERNEN)
 • SYMPTOMER PÅ BLODPROP I HJERTET
 • DIABETES (INSULINCHOK)
 • EPILEPSI (KRAMPEANFALD)

DER INDGÅR FORUDEN DEN TEORETISKE DEL PRAKTISKE ØVELSER OG CASES

VARIGHED: 5 TIMER (FÅS I LIGHT VERSION PÅ 4 TIMER)

ANTAL DELTAGERE: OP TIL 16

KURSUSPRIS: 7.950,00 / 6.360,00 

KØB AF FLERE KURSER, INDHENT TILBUD

Alle priser er eksklusiv moms

HJERTESTARTER: TRYK HER FOR INFO/KØB AF HJERTESTARTER

KONTAKT OS FOR MERE INFO ELLER KØB PÅ TELEFON 20 20  88 60 | INFO@SUNDHEDSPARTNERDK.DK

DET SIGER VORES KUNDER OM OS

LÆS HER HVAD VORES KUNDER SIGER OM OS: KUNDEANBEFALINGER