Grundlæggende kursus i brandbekæmpelse

Lær at slukke en brand på dette Sundhedspartnerdk brandkursus

Det tager typisk kun en brand sekunder om at sprede sig opad, mens branden spreder sig på minutter til siderne og timer nedad. På dette grundlæggende kursus i brandbekæmpelse lærer du og dine kollegaer om hvad der skal til for at en brand opstår (brandtrekanten), og hvordan I slukker eller begrænser en brand.

Med en så hurtig udvikling af en brand er det vigtigt at I på din arbejdsplads dels har det rigtige brandslukningsmateriel til rådighed: afhængig af jeres arbejdsplads fx CO2/kulsyreslukker, ABC-slukker, Brandtæpper m.v. Samtidig med at I har den nødvendige uddannelse i brugen af forskellige forhåndenværende typer af slukningsudstyr.

Med uddannelse af medarbejderne i brandbekæmpelse og det rigtige slukningsmateriel til rådighed kan I enten slukke branden, inden den udvikler sig, eller begrænse den til brandvæsenet når frem og kan overtage den videre slukning.

Hele 25 % af virksomhederne lukker efter en brand!

En brand har altid store konsekvenser af materiel art. Fakta er at hele 25 %, af de virksomheder som har haft omkostninger på mere end 5 mio ikke overlever en brand.

Dette skyldes mange vidt forskellige årsager. Bl.a. utilstrækkelig forsikringsdækning, at kunderne finder andre leverandører i den tid det tager virksomheden at blive rekonstrueret, tab af vigtig know how fx i form af at vigtig information ganske enkelt forsvinder under branden. Ikke mindst risikerer arbejdspladsen at nøglemedarbejdere finder et andet job i den tid der går til arbejdspladsen fungerer igen.

Derfor er det at vigtigt arbejdspladsens beredskabsplan også inddrager medarbejdernes uddannelse i elementær brandbekæmpelse.

Dette indeholder jeres kursus i brandbekæmpelse

På et Sundhedspartnerdk kursus i brandbekæmpelse er formålet at du og dine kollegaer får en grundlæggende forståelse af hvad en brand er. Dvs. viden om forskellige typer af brande, hvad der kan forårsage en brand, hvordan branden udvikler sig og hvad der skal til for at slukke eller begrænse en brand.

Det overordnede mål med et kursus i brandbekæmpelse er at deltagerne bliver i stand til at sikre mennesker, dyr og materielle værdier ved at kunne håndtere slukningsudstyr og indsætte det rigtige målrettede slukningsarbejde straks en brand opstår.

Indholdet på kurset er bl.a.:

 • De 3 trin i den trinvise brandbekæmpelse
 • Hvordan en brand opstår – herunder forståelse for “brand-trekanten”
 • En brands bevægelsesmønstre
 • Hvad der skal til for at du kan slukke en brand
 • Hvilke forholdsregler du og dine kollegaer skal tage ved en brand
 • Hvilke forholdsregler du og dine kollegaer skal tage i forbindelse med røgudvikling
 • Brand i forskellige materialer, herunder i fedtstoffer
 • Særlige farer
 • Alarmeringsprocedurer
 • Gennemgang af forskellige typer af brandslukningsudstyr- hvad anvendes til hvilke brande
 • Kort gennemgang af eventuelt foreliggende brand- og evakueringsplaner og instrukser
 • Egentlige praktiske øvelser hvor der bl.a. trænes med CO2/kulsyreslukker og brandtæppe

“Hands on” kursus i brandbekæmpelse

Dette Sundhedspartnerdk brandkursus er en kombination af teori samt – ikke mindst – praktiske “hands-on” øvelser hvor deltagerne får mulighed for at afprøve slukning af forskellige brande med bl.a. brandtæppe og CO2 slukker.

Kurset giver jer alle de redskaber, I har brug for til at forstå hvad en brand er, at forebygge at brande opstår og at slukke eller begrænse en brand til de professionelle redningsfolk når frem.

Hvem er jeres instruktør på kursus i brandslukning?

Når I er på kursus hos Sundhedspartnerdk er I altid sikre på at jeres instruktør er uddannet indenfor det felt der undervises i, samt at instruktøren har praktisk erfaring.

Jeres instruktør på et kursus i brandbekæmpelse har derfor en faglig baggrund fra akut-tjenesten som brandmand. Vores instruktører ved hvad de taler om!

Praktiske informationer

Kursussted:  Kurset afholdes på kundens adresse med mindre andet er aftalt

Dato og tidspunkt: Aftales mellem kunde og Sundhedspartnerdks kursusafdeling

Varighed: Kurset har en varighed af 3 timer

Antal deltagere: Der kan maksimalt deltage 18 på et kursus. Ønskes flere uddannet, bestilles ekstra kurser svarende til antallet

Forudsætninger: Der kræves ingen forudgående kompetencer for at deltage

Kursusbevis: Der udstedes et Sundhedspartnerdk kursusbevis, underskrevet af instruktør

Undervisningsmateriale: Der udleveres skriftligt materiale svarende til det gennemgåede pensum

Instruktør: Din brandinstruktør er uddannet brandmand og har erfaring fra akut-tjenesten

Det koster dit kursus: Prisen er kr. 7.995,00 eksklusive moms. Gælder for ét kursus med op 18 deltagere. Prisen er inklusive forbrug af brandslukningsudstyr under kurset samt transport m.v.

Køb dit kursus nu!

Kontakt os på telefon 20 20 88 60 eller mail info@sundhedspartnerdk.dk

 

Køb dit brandkursus på vores webshop

Du har også mulighed for at købe dit kursus i brandbekæmpelse direkte i vores webshop.

Køb dit kursus i brandbekæmpelse i vores webshop.

Efter du har købt dit kursus, vil du inden for 24 timer blive kontaktet af vores kursusafdeling for nærmere aftale om dato og tidspunkt for afholdelse af jeres kursus.