Lungefunktionstest | Spirometri test

Få en lungefunktionstest | spirometri test og få viden om dine lungers kapacitet

Med en lungefunktionstest | spirometri test får du en øjeblikkelig viden om hvordan din lungekapacitet har det. Lungefunktionstesten foregår på Sundhedspartnerdks Sundhedscenter som ligger i Aarhus Nord.

 

Dine lunger er et af dine vigtigste organer

Dine lunger følger dig hele livet – fra du bliver født, til du tager det sidste åndedrag. Derved er dine lunger, et af de allervigtigste organer du har – og funktionen af lungerne vital for din livskvalitet.

Dine lungere svækkes naturligt med alderen, men for nogle mennesker, sker denne gradvise forringelse af lungernes kapacitet hurtigere.

Dette kan skyldes mange forskellige sygdomme i lungerne, som enten kan være arvelige eller opstå som en følge af anden sygdom, samt eksempelvis udvikles som følge af udefrakommende påvirkning fx i forbindelse med arbejde i miljøer med potentielt skadelige partikler, samt – ikke mindst – rygning.

Ikke alle lungesygdomme kan kureres, men i dag ved man, at en hurtig indgriben på flere fronter, kan være med til, at mindske gener og derved begrænse tab af førlighed og livskvalitet.

Men før man kan sætte ind med fx medicinsk behandling og træning, er det nødvendigt først at finde ud af, hvordan lungerne har det. En meget nem metode til dette er, at få foretaget en test af lungefunktionen, den såkaldte spirometri test (lungefunktionstest).

En spirometri test, er en meget effektivt metode til, at teste lungernes kapacitet, og testen giver inden for mindre end et minut, klar besked om hvilken tilstand lungerne befinder sig i.

 

Dette viser en lungefunktionstest | spirometri test

 

Ved en lungefunktionstest | spirometri test, fremkommer en række data, som kan oplyse om lungernes funktionsevne og derved fortælle, om vigtigheden af fx rygestop samt eventuel medicinsk behandling og træning.

 • FVC: Står for Forced Vital Capacity. Her måles den maksimale volumen i liter luft, som du kan udånde efter du har taget en maksimal dyb indånding.
 • FEV1: Står for den forcerede volumen udåndingsluft, som du er i stand til, at præstere i det første sekund efter en maksimal dyb indånding.
 • PEF: Står for Peak Expiratory Flow, hvilket er den maksimale hastighed (flow) målt ved den forcerede udånding
 • FEV %: Står for forholdet mellem FVC og FEV1 (FEV1/FVC), og fortæller hvor stor en andel af den forcerede vitalkapacitet, der tømmes ud i løbet af første sekund.
 • FEF 25-75 %: Står for det gennemsnitlige flow, i den midterste del af ekspirationen (udåndingen), efter at 25 % af vitalkapaciteten er pustet ud og indtil 75 % er pustet ud. Angives i liter/sekund eller liter/minut.

Samlet er alle værdierne med til, at danne et billede af lungernes tilstand.

 

Få målt din lungekapacitet hos Sundhedspartnerdk

Hos Sundhedspartnerdk i Aarhus, kan du få foretaget en lungefunktionstest | spirometri test, og derved få vigtig viden om dine lungers sundhed.

 

En spirometer test er en rigtig god idé, hvis du:

 • er ryger
 • ønsker at kvitte smøgerne
 • har astma
 • føler dig forpustet ved let fysisk aktivitet
 • arbejder med potentielt skadelige stoffer og partikler
 • dyrker idræt og er nysgerrig efter om din lungekapacitet er en hindring for din sport
 • blot ønsker, at vide hvordan din lungesundhed er

Efter lungefunktionstesten, gennemgår sundhedskonsulenten de fremkomne data med dig, hvorefter du får udleveret databladet som viser dig, hvilken kondition dine lunger er i.

 

Det koster en lungefunktionstest | spirometri test hos Sundhedspartnerdk

Kr. 350,00

Prisen dækker spirometer testen, udlevering af datablad og gennemgang af de fremkomne data.

Lungefunktionstesten | spirometri testen foregår på vores klinik i Aarhus
Sundhedspartnerdk
Finlandsgade 25 F
8200 Aarhus N

 

Bestil tid på

telefon 20 20 88 60
mail info@sundhedspartnerdk.dk