Førstehjælp og hjertestarter

Frigørelse af fremmedlegeme i luftvejene

Hjerte-Lunge-Redning

Stabilt sideleje

IPAD SP1 officiel video

Sådan bruger du en hjertestarter

IPAD SP1 - nyeste generation af hjertestartere